Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Kultur- och fritidsnämnden och dess sektioner

Kultur- och fritidssektorn lyder under kultur- och fritidsnämnden. 
Nämnden har fyra sektioner:

  • bibliotekssektionen
  • kulturssektionen
  • idrottssektionen
  • ungdomssektionen

Kultur- och fritidsnämnden inledde sin verksamhet då staden övergick till borgmästarmodellen 1.6.2017.

Kultur- och fritidssektorns ledande tjänsteinnehavare

  • Verksamheten och förvaltningen i kultur- och fritidssektorn leds av sektorchefen i kultur- och fritidssektorn Laura Aalto, som är föredragande i kultur- och fritidsnämnden och dess sektioner och för biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen är chef för direktörerna för de servicehelheter som hör till sektorn och för förvaltningdirektören i sektorn. Sektorchefen utför de uppgifter som kanslichefen föreskriver.
  • Bibliotekshelheten leds av biblioteksdirektör Katri Vänttinen
  • Kulturservicehelheten leds av kulturdirektören Reetta Heiskanen
  • Idrottsservicehelheten leds av idrottsdirektören Tarja Loikkanen. Idrottsdirektören ansvarar för genomförandet av sådant samarbete som avses i idrottslagen.
  • Ungdomsservicehelheten leds av ungdomsdirektören Mikko Vatka. Ungdomssdirektören ansvarar för det sektorsövergripande samarbete inom tjänster som avses i ungdomslagen.
  • Förvaltningen i kultur- och fritidssektorn leds av förvaltningsdirektören Kirsti Laine-Hendolin