Hoppa till innehållet

Beviljade understöd

Ungdomscentralen har i Helsinki Region Infoshare publicerat öppna data om understöden som den har beviljat. Det finns material sedan 2002 och det innehåller uppgifter om respektive bidragsmottagare och föreningsform, verksamhetsställe, bidragstyp jämte användningssyfte samt det beviljade bidragets belopp och året för det.

http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-nuorisoasiainkeskuksen-avustukset