Hoppa till innehållet

Ansökan om understöd

Ansökningar om ungdomsnämndens samtliga understöd görs med ungdomsväsendets formulär via stadens e-tjänster.

Även de för ansökan nödvändiga bilagorna lämnas in via det elektroniska systemet. Bilagorna kan lämnas in elektroniskt även efter att den egentliga ansökan har lämnats in.

Det finns separata formulär för de olika understödsformerna. I samband med formulären finns också närmare beskrivningar av understöden och de olika handläggningsskedena. Klicka på länkarna för servicebeskrivning och elektronisk ansökan nedan för att komma direkt till önskat ansökningsformulär.

Sista datumen för inlämning av ansökningar om understöd är följande:

Sista dagen i februari

 

Den 31 oktober

 

Den 15 december
• Förskott på löneunderstöd för det innevarande året (servicebeskrivning och elektronisk ansökan)
• Förskott på verksamhetsunderstöd för det innevarande året (servicebeskrivning och elektronisk ansökan)

 

Projektunderstöd kan sökas året runt, dock så att ansökan ska lämnas in innan det aktuella projektet eller evenemanget inleds (servicebeskrivning och elektronisk ansökan).

Startunderstöd kan sökas året runt. Under samma år kan man dock inte få både start- och verksamhetsunderstöd. Understöd söks antingen med ansökan om projektunderstöd (servicebeskrivning och elektronisk ansökan) eller med ansökan om verksamhets- och löneunderstöd (servicebeskrivning och elektronisk ansökan).

Understöd för gårdsklubbar kan sökas året runt, dock så att ansökan är inlämnad innan det aktuella projektet eller evenemanget inleds. Understöd söks med ansökan om projektunderstöd (servicebeskrivning och elektronisk ansökan).

 

För mer information kontakta beredarna av understöden:

Virpi Talasmäki, Administrative Secretary, tel. 09-310 89132, virpi.talasmaki@hel.fi

Tuulia Saves, Administrative Secretary, tel. 09-310 23056, tuulia.saves@hel.fi

Liisa Remes, Administrative Secretary, tel. 09-310 26783, liisa.remes@hel.fi