Hoppa till innehållet

Deltagande

Stadens nya modell för delaktighet och växelverkan har utarbetats i samarbete med invånarna. Den omfattar sex delområden: 

  • användarnas information och kunnande
  • användarnas delaktighet
  • regionalt påverkande
  • aktivism och former av verksamhet på eget initiativ
  • uträttande av ärenden och kundupplevelse i uppbyggandet av deltagande och växelverkan
  • stadens verksamhet och beslutsfattande.

Läs mer om stadens modell för delaktighet och växelverkan