Hoppa till innehållet

Delta och påverka

Kommunallagen förpliktar staden att se till att stadens invånare och de som använder olika tjänster har möjligheter att delta i och påverka stadens verksamhet.

Läs mer:

Skicka respons

Du kan delta och påverka även genom att skicka respons via responsblanketten. Förutom via responsblanketten får vi information om kundernas erfarenheter till exempel genom kundnöjdhetsenkäter, kundråd och sociala medier.

Hur unga kan delta och påverka

Helsingfors främjar verksamhetsförutsättningarna för ungdomsorganisationer och grupper för unga i staden och metoderna för samhälleligt påverkande och deltagande för unga, samt hjälper organisationer att trygga sin verksamhet och stöder projekt som genomförs av fria verksamhetsgrupper.

Runtom i staden finns ett nätverk på ett hundratal verksamhetsställen, där organisationerna och grupperna kan ansöka om användningstider. Byrån för samhällsaktivitet bland unga förbereder frågor kring bidrag som beviljas ungdomsorganisationer och ungdomars verksamhetsgrupper samt stödjer verksamhetsutvecklingen inom dessa organisationer och grupper.

Utlåningen av AV- och campingutrustning, kopieringstjänsten och layoutverkstaden erbjuder användnings- och lånetjänster.