Strategiat ja kehittäminen

Strategiatyö on parhaillaan käynnissä ja tälle sivulle päivitetään lisätietoa strategian vaiheista. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö näkee uuden toimialan tuovan tullessaan uusia mahdollisuuksia toimintamuotojen ja yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyötä halutaan tehdä enemmän paitsi toimialan sisällä niin myös kaikkien muiden helsinkiläisten vapaa-aikaan liittyvien toimijoiden kanssa. Toimialalla halutaan toimia ketterästi ja vastata kaupunkilaisten ideoihin ja tarpeisiin, ja tehdä palvelut saavutettaviksi kaikille kaupunkilaisille. Tulevaisuuden Helsinki nähdään aktiivisen toiminnan ja yhteistyön näyttämönä, jossa eri toimijat ja kaupunkilaiset tekevät töitä ennakkoluulottomasti paremman arjen eteen.

 

JAA