Suoraan sisältöön

Nuorisotyön hankkeet ja projektit

Nuorisopalvelut tuottavat ainutlaatuista tietoa helsinkiläisnuorista. Koordinoimme ja kehitämme myös muun muassa lasten ja nuorten ehkäisevää päihdetyötä ja verkossa tehtävää nuorisotyötä.


Lähiöpuutarha

Lähiöpuutarha on nuorisoasiainkeskuksen käynnistämä kaksivuotinen hanke. Sen tavoitteena on tuoda asukkaita ja toimijoita yhteen viljelyn keinoin ja lisätä näin myös lähiöiden viihtyvyyttä. Hanke kohdentuu viiteen lähiöön: Kontulaan, Jakomäkeen, Meri-Rastilaan, Roihuvuoreen ja Maunulaan. Alueet ovat saaneet puistoihin ja puutarhaan kohdistuvaa investointirahoitusta ja niissä on mahdollisuuksia toimia alueen elävöittämiseksi puutarhan ja viljelyn keinoin.
Lähiöpuutarhoja toteuttamaan voi tulla kuka tahansa ja niistä muotoutuu tekijöidensä näköisiä. Istutusten lisäksi puutarhassa voi olla taidetta ja tapahtumia tai vaikka kahvila. Lähiöpuutarhan tavoitteena on lisätä alueen viihtyvyyttä ja tuoda eri-ikäisiä ihmisiä yhteen.
Hankkeessa työskentelee hankekoordinaattori sekä työllistettyinä puutarhuri ja puuseppä.
Lisätietoja:
Nuoriso-ohjaaja Aino Kaila
puh. 040 631 8063
aino.kaila@hel.fi


Boosti — Liikuntaa just mulle

Hyvä vapaa-aika -hanke

Kaikki käy koulua

Klaari – ehkäisevää päihdetyötä

Luotsi – tukea nuorille

Nuorten hyvinvointikertomus

Maahanmuuttajanuorten Helsinki

Oman muotoinen koti -hanke

Tuota yhdessä! – hanke

Verke -verkkonuorisotyö

Well played – digitaalisen pelaamisen hanke


JAA