Suoraan sisältöön

Liikunnan palvelukokonaisuus

Liikuntapalvelun organisaatio ja tehtävät

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa liikunnasta, liikuntapolitiikasta, liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista sekä leirintäalueesta. Palvelua johtaa liikuntajohtaja Tarja Loikkanen. 

Palvelu jakautuu Liikuntaan aktivointi, Liikuntapaikat ja Ulkoilupalvelut -palveluihin.

Liikuntaan aktivointi huolehtii liikunnanohjauksesta, kansalais- ja seuratoiminnan tukemisesta ja tapahtumista. Palvelun keskeisiä asiakkaita ja kohderyhmiä ovat liikkumattomat, vähän liikkuvat ja erityisryhmät. Palvelu sisältää ohjatun liikunnan palveluita sekä kansalais- ja seuratoiminnan tukemiseen ja tapahtumiin liittyviä tehtäviä.

  • Liikunnan edistämisyksikkö vastaa liikunnansuunnittelusta, liikuntahankkeista, kumppaneiden kanssa tuotettavista liikuntapalveluista, henkilöstöliikunnasta ja liikunta-alan asiantuntijuudesta.
  • Kohdennetut liikuntapalvelut -yksikkö vastaa liikunnanohjauspalveluista, liikuntaneuvonnasta ja -tapahtumien tuottamisesta eri kohderyhmille. Palvelut tuotetaan alueellisesti läntisessä, pohjoisessa ja itäisessä tiimissä.
  • Kumppanuusyksikkö vastaa liikuntapaikkojen ja venepaikkojen varaustoiminnasta sekä koulujen liikuntatilojen vapaa-ajan varauksista. Lisäksi yksikkö vastaa liikuntalaitosten, kansalais- ja seuratoiminnan tukemisesta ja tapahtumien koordinoinnista.

Liikuntapaikat -palvelu huolehtii sisäliikuntapaikkojen ja ulkoliikuntapaikkojen hoidosta ja niiden palveluista. Palvelut kohdistuvat erityisesti liikuntaseuroille ja kunto- ja kilpaurheilijoille, mutta myös kuntoliikkujille. Palvelut tuotetaan alueellisesti itäisessä, läntisessä ja pohjoisessa alueyksikössä

Ulkoilupalvelut huolehtii ulkoilu- ja leirintäalueiden, reittien ja lähiliikuntapaikkojen hoidosta ja palveluista sekä merellisistä palveluista. Palveluiden keskeisiä asiakkaita ovat omatoimiset liikkujat ja harrasteliikkujat, arki- ja hyötyliikkujat sekä ulkoilijat.

  • Lähiliikuntayksikkö vastaa lähiliikunta- ja ulkokuntoilupaikoista, ulkoilureiteistä, hiihtoladuista, uimarannoista, talviuintipaikoista, ulkoilu- ja leirintäalueista.
  • Merelliset palvelut -yksikkö vastaa veneilystä, vesiliikenteestä, ulkoilusaarista ja kalastuksesta.
  • Ylläpitoyksikkö vastaa liikuntapaikkojen ylläpidon tukitoimista, kiinteistötekniikasta, kuljetuksista ja kaluston huollosta.

Toimintakertomus 2016 (PDF)