Suoraan sisältöön

Liikkuvat-verkosto

Syksyllä 2017 toimintansa aloittanut Liikkuvat-verkosto kokoaa yhteen ammattilaiset ja jo olemassa olevat verkostot helsinkiläisten iäkkäiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan kentiltä.

Verkoston tavoitteena on parantaa ikääntyneiden palveluiden laatua, saavutettavuutta ja monipuolisuutta uudenlaisen verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen kautta. Verkosto luo yhteisen foorumin järjestämällä kohtaamisia ja jakamalla tietoa. Hallinto- ja sektorirajoja ylittävä verkosto mahdollistaa osaamisen ja hyvien käytäntöjen leviämisen sekä yhteisen oppimisen esim. kokeilujen kautta.

Verkosto on avoinna kaikille helsinkiläisille, mutta erityisesti ikääntyneiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan parissa toimiville ammattilaisille.

Kevään 2020 ohjelma

Torstai 5.3.2020 klo 13.00–15.30, Ikääntyneiden köyhyys

Paikka: Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali, Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki

Ilmoittautuminen (deadline 1.3.2020): Ilmoittaudu tästä

Tutkimusten mukaan pienituloisuus yleistyy iän myötä. Puolet 85-vuotiaista elää 20 000 euron vuosituloilla. Mitä tämä tarkoittaa ikääntyneiden oikeuksien sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta? Miten tätä asiaa tulisi huomioida kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kentällä? Aihe on monin tavoin ajankohtainen. Helsingin vanhusneuvosto on muun muassa nostanut ikääntyneiden köyhyyden oman toimintansa vuoden pääteemaksi.

Tilaisuudessa aiheesta keskustelemassa Helsingin vanhusneuvoston jäsen Pirkko Telaranta, tutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo sekä johtava sosiaalityöntekijä ja helsinkiläisten ikääntyneiden köyhyyteen erikoistunut Mari Helin. Kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluiden näkökulman tilaisuuteen tuovat liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja ja kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas.


Maanantai 4.5.2020 klo 13.00–16.00, Muuttuva vanhuus?

Paikka: Kaupungintalon tapahtumatori, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki

Ilmoittautuminen (deadline 1.5.): Ilmoittaudu tästä

Suomalainen yhteiskunta ikääntyy hurjaa vauhtia. Ikääntyneet ovat kuitenkin parempikuntoisia ja elävät aiempaa pidempään. Mistä siis itse asiassa nykyään puhumme, kun puhumme vanhuudesta? Tilaisuuden asiantuntijapuheenvuorosta vastaa Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin Liikkumisohjelman kanssa. Tilaisuuden tarkempi ohjelma tarkentuu lähemmin.

Ikääntyneiden palvelujen kartoittaminen

Verkostoa varten tehtiin keväällä 2017 kartoitus, jossa selvitettiin millaista liikunta-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoimintaa ikääntyneille on tarjolla kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla. 
Liikkuvat-verkoston alkukartoitus
(pdf) 2017 

Vuonna 2018 tehtiin jatkokartoitus, jossa selvitettiin sosiaali- ja terveystoimialan alaisten palvelukeskusten liikunta-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoimintaa.
Palvelukeskukset vapaa-ajan paikkoina(pdf) 2018 

Opitaan yhdessä  -verkostotilaisuudet

Opitaan yhdessä -verkostoaamut sisältöineen ja ilmoittautumislinkkeineen alla. Kaikissa tilaisuuksissa pääset myös kuulemaan Liikkuvat-verkoston ajankohtaisista asioista.
Lisätietoa: kehittämisasiantuntija Jenni Räsänen  jenni.rasanen@hel.fi

Kevään 2020 ohjelma julkaistaan tammikuun aikana

Aineistot

Aikaisempien Liikkuvat-verkoston Opitaan yhdessä -verkostotilaisuuksien materiaaleihin pääset tutustumaan seuraavista linkeistä:

2019

14.11.2019 Vapaaehtoistoiminta Helsingissä http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/nKfG5s-8jh6-

24.9.2019. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin, liikunnan ja vapaaehtoistoiminnan keinoin

http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/VVPt7L-T_SqT

16.5.2019 Yhdenvertaisuuden turvaaminen ikääntyneiden palveluissa http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/gjfQWkVtpCHQ

3.4.2019 Saavutettava viestintä  http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/CwnWVHRGD_CB

28.2.2019 Ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut Helsingissä vuonna 2025?  http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/9ZTcbBNzn8nc 

2018

30.1.2018: Osallisuus: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/nn2SLDdQXnKJ

1.3.2018: Joustava tilojen käyttö: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/Rph5rSv7tdCC

4.4.2018: Muistiystävälliset kulttuuri- ja liikuntapaikat ja -palvelut?: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/2JbmFch5MPqt

16.5.2018: Tehdään yhdessä -seminaari: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/9Ggjmg5PSF92

26.9.2018: Stadiluotsit ja Yhdyskuntatyöntekijät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistämässä: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/Nqb6FCwqZs_C 

25.10.2018: Kulttuurisen vanhustyön hyvät käytännöt: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/7FzgL9KfRV7X

27.11.2018: Etsivä vanhustyö: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/zLGM6TdF2xN

2017

3.10.2017: Yhdessä kotikulmilla -hanke: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/BsRqv6XzDVR9

15.11.2017: Kai Lehikoisen esitys: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/B_psFNV-tZ_N

12.12.2017: Kirjaston palveluohjausta kotiin -kokeilu: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/Kcrtzt8v_ktj 


Menneet tilaisuudet

Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hanke
Sisältö: Erilaisten lähipalveluiden kehittäminen on tällä hetkellä keskeisessä roolissa ikääntyneiden palveluiden kehittämisen kentällä. Yksi tähän teemaan liittyvä hanke on Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hanke (2017–2019), jossa lisätään yhdessäoloa taloyhtiöissä ja vähennetään ikäihmisten yksinäisyyttä. Toimintaa suunnitellaan iäkkäiden toiveita kuulemalla yhteistyössä asukkaiden, asuinalueen järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Hanke toteutetaan Helsingissä ja Kotkassa. Hankkeessa luodaan Liikkuva taloyhtiö -toimintamalli, jota levitetään valtakunnalliseen käyttöön. Ks. lisää: http://www.ikainstituutti.fi/kotikulmilla/
Aika: 3.10.2017 klo 8.30–11.00
Paikka: Maunulatalo, Metsäpurontie 4, 00630 Helsinki


Miten Suomessa perustellaan taidetoimintaa sosiaali- ja terveyssektorilla? Prof. Kai Lehikoinen, Taideyliopisto
Sisältö: Käynnissä olevassa ArtsEqual -hankkeessa on valmistunut tutkimusartikkeli siitä, miten hoiva-alalla taidetoimintaa oikeutetaan ja perustellaan. Professori Kai Lehikoisen artikkelissa tehdään katsaus aihetta käsitteleviin raportteihin ja tutkimuksiin ja analysoidaan niissä esiintyviä puhetapoja. Lehikoinen jakaa argumentoinnin fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elämän merkityksellisyyttä, kulttuurisia oikeuksia, hoivan etiikkaa sekä työllisyyttä korostaviin puhetapoihin.
Aika: 15.11.2017 klo 8.30–11.00
Paikka: Pasilan kirjaston auditorio, Kellosilta 9, 00520 Helsinki

Kirjaston palveluohjausta kotiin -kokeilu
Sisältö: Helsingin Laajasalossa pilotoidaan tänä syksynä, miten kirjaston saavutettavuutta kotona asuville ja vähän liikkuville ikääntyneille voitaisiin edistää. Tavoitteena on sosiaali- ja terveys sekä kulttuuripalveluiden yhteistyönä kehittää malli, jossa niin kohdennettu kirjaston palveluohjaus kuin vapaaehtoiset kulttuurikaverit mahdollistavat ikääntyneiden helsinkiläisten mahdollisimman tasavertaisen osallistumisen kulttuuripalveluihin. Lisäksi tavoitteena on kokeilla, voiko myös kotihoidon etäkuntoutuslaitteita hyödyntää kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi.
Aika: 12.12.2017 klo 8.30–11.00
Paikka: Pasilan kirjaston auditorio, Kellosilta 9, 00520 Helsinki  

Mitä osallisuus on ja voidaanko sitä mitata?
Sisältö: Osallisuudesta ja osallisuuden mahdollisuuksien vahvistamisesta puhutaan tällä hetkellä paljon. Myös Helsingin kaupunki on hyväksynyt oman osallisuus- ja vuorovaikutusmallin (https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-vuorovaikutusmalli ). Mutta mitä osallisuuden käsitteellä itse asiassa tarkoitetaan ja voidaanko sitä jotenkin mitata? Miten osallisuus näyttäytyy ikääntyneiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta?

Kevään ensimmäisessä Opitaan yhdessä -tilaisuudessa pääsette kuulemaan ja keskustelemaan Helsingin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallista. Lisäksi THL:n tutkijat Anna-Maria Isola ja Lars Leemann avaavat osallisuuden käsitettä ja osallisuuden mittaamista. Ks. lisää: https://www.julkari.fi/handle/10024/135356    

Aika: 30.1.2018 HUOM! Pidennetty aika: klo 8.30–11.30
Paikka: Pukinmäen nuorisotalo, Säterintie 2, 00720 Helsinki

1.3.2018, Joustava tilojen käyttö?
Sisältö: Ikääntyneiden lähipalveluiden tuottamisessa ja osallisuuden tukemisessa uudenlainen, joustava tilojen käyttö on keskeisessä asemassa. Opitaan yhdessä -verkostoaamun kevään toisessa tilaisuudessa paneudutaan tarkemmin alueilla olevien erilaisten tilojen käyttöön. Verkostoaamun paneelin jäseninä ovat mm. yleisten kulttuuripalveluiden päällikkö Stuba Nikula (vastannut KUVA ja KASKO-toimialojen tilaohjeistuksesta), Maija Bergström (Joustotila-hanke), Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki.
Aika: 1.3.2018 klo 8.30–11.00
Paikka: Lauttasaaren seurakuntatilat, Myllykallionrinne 1, 00200 Helsinki

4.4.2018, Muistiystävälliset kulttuuri- ja liikuntapaikat ja -palvelut?
Asiasanat: Muistisairaus, saavutettavat kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Sisältö: Muistisairauksiin sairastuvien määrä kasvaa jatkuvasti. Mitä muistisairaus tarkoittaa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sisältöjen ja saavutettavuuden kannalta? Iso-Britanniassa kulttuuriorganisaatiolle on annettu omat ohjeistukset, miten he voivat omassa toiminnassa huomioida muistisairauteen sairastuneiden tarpeet. (Ks. esim. https://www.alzheimers.org.uk/ ). Tule keskustelemaan, miten voimme turvata muistiystävälliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut myös Helsingissä.
Aika: 4.4.2018 klo 8.30–11.00
Paikka: Töölön kirjasto, Waltari-sali, Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki,

SEMINAARI:
16.5.2018 Tehdään yhdessä? - Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulevaisuus

Sisältö: Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä toimijoiden yhteistyö on keskeisellä sijalla. Miten turvaamme tämän yhteistyön myös jatkossa suurten hallinnollisten muutosten keskellä? Miten Helsingin kaupunki edistää ikääntyneiden hyvinvointia maakuntauudistuksen jälkeen? Seminaarissa puhumassa mm. Uudenmaan maakunnan muutosjohtaja Markus Sovala, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen ja kulttuurijohtaja Tuula Haavisto.

Ohjelma

Aika: 16.5.2018 klo 8.30–16.00
Paikka: Kinaporin monipuolinen palvelukeskus, juhlasali, Kinaporinkatu 7-9, 00500 Helsinki

26.9.2018 Stadiluotsit ja Yhdyskuntatyöntekijät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistämässä

Sisältö: Yhteisöllisyyden ja osallisuuden käsitteet ohjaavat tällä hetkellä vahvasti kaikkea kehittämistyötä Helsingissä. Keväällä 2018 Helsingin kaupungilla aloitti työssään seitsemän Stadiluotsia, joiden tehtävänä on toimia yhteisöllisyyden vahvistajina asuinalueilla sekä sillanrakentajina kansalaisten ja kaupungin välillä. Miten jo olemassa olevia ikääntyneiden palveluiden alueverkostoja voidaan hyödyntää osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämistyössä? Sosiaali- ja terveystoimialan yhdyskuntatyöntekijät ovat jo pitkään toimineet yhteisöllisyyden edistäjinä Helsingissä. Mitkä ovat heidän kokemuksestaan tärkeimpiä asioita yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisen kannalta? Tervetuloa keskustelemaan ja oppimaan yhdessä sekä jakamaan osaamista ja tietämystä ikääntyneiden osallisuudesta ja alueellisesta kehittämistyöstä.
Aika: 26.9.2018 klo 12.30–13.00 kahvi, Opitaan yhdessä -tilaisuus klo 13.00–15.30.
Paikka: Kampin palvelukeskuksen juhlasali, 2 krs., Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki

25.10.2018 Kulttuurisen vanhustyön hyvät käytännöt Helsingissä
Sisältö: Kulttuurinen vanhustyö ymmärretään Helsingissä näkökulmana vanhustyön kehittämiseen. Näin ollen kulttuurinen vanhustyö näyttäytyy niin osana palveluiden kokonaissuunnittelua, kirjaamista kuin ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemista. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten moninaisin tavoin kulttuuri on osa vanhustyötä Helsingissä. Esimerkit on kerätty sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä toimivien työntekijöiden ehdotusten pohjalta. Tilaisuus järjestetään Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan Kulttuurisen vanhustyön työryhmän, AILI – valtakunnallisen kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkoston sekä Liikkuvat-verkoston yhteistyönä.
Aika: 25.10.2018 klo 12.30–16.00
Paikka: Kinaporin monipuolinen palvelukeskus, juhlasali, Kinaporinkatu 7-9, 00500 Helsinki. HUOM! Sisäänkäynti Hämeentie 58–60 porttikäytävästä
Ohjelma


27.11.2018 Etsivä vanhustyö – kulttuurin ja liikunnan näkökulmasta?

Sisältö: Monet kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimijat pohtivat, miten palveluita saadaan kohdennettua juuri niille ikääntyneille, jotka tarvitsisivat niitä eniten. Ja minkä tahojen kanssa tässä voisi tehdä yhteistyötä? Yksi vastaus tähän on etsivä vanhustyö, jonka tavoitteena on löytää erityisesti ne ikääntyneet, jotka ovat jääneet palvelujärjestelmien ulkopuolelle. Tervetuloa kuulemaan, millaista etsivää vanhustyötä Helsingissä tehdään ja keitä sitä tekevät. Mukana iltapäivässä mm. Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton Etsivän vanhustyön verkostokeskus -hanke.
Aika: 27.11.2018 klo 13.00–15.30
Paikka: Pasilan kirjaston auditorio, Kellosilta 9, 00520 Helsinki

28.2.2019 klo 13.00–15.30
Ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut Helsingissä vuonna 2025?

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatimassa vuonna 2019 periaatteet KUVAn palveluiden kehittämiselle tulevaisuudessa. Keskeisenä lähtökohtana on palveluiden yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. Tule keskustelemaan ja vaikuttamaan: Miten ja missä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita tuotetaan ikääntyneille tulevaisuudessa? Kuka näitä palveluita tuottaa? Mitkä ovat keskeisiä tekijöitä, joita palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä tulisi huomioida? Paikalla keskustelemassa mm. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.
Paikka: Kontulan nuorten toimintakeskus Luuppi, Ostostie 4, 00940 Helsinki


3.4.2019 klo 13.00–15.30
Saavutettava viestintä?

Monet selvitykset ovat osoittaneet, että tieto ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-ajan palveluista on usein hajallaan ja tavoittaa ikääntyneet sattumanvaraisesti. Palveluiden tuottajat puolestaan kokevat usein, että ikääntyneitä on haasteellista tavoittaa. Miten ikääntyneille tulisi viestiä? Mitä tarkoittaa saavutettava ja esteetön viestintä ikääntyneiden palveluiden kohdalla? Mitkä ovat keskeiset viestinnän kanavat? Tule keskustelemaan ja kehittämään, miten Helsingissä voitaisiin edistää ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden viestinnällistä saavutettavuutta.
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, monitoimitila, Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki
                                                               
16.5.2019 klo 13.00–15.30
Yhdenvertaisuuden turvaaminen ikääntyneiden palveluissa?

Ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa korostuu, että ikääntyneet ovat hyvin moninainen joukko. Mistä ja miten löydämme herkkyyden ymmärtää ikääntyneiden erilaisia tarpeita ja toiveita? Miten turvaamme yhdenvertaiset ja tasavertaiset palvelut kaikille? Tilaisuus järjestetään yhteistyössä mm. JADE-toimintakeskuksen, Mova-verkoston ja Setan kanssa.
Paikka: Kulttuurikeskus Caisa, Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki

24.9.2019 klo 9.00 – 11.30
Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin, liikunnan ja vapaaehtoistoiminnan keinoin?

Paikka: Töölön kirjasto, Mika Waltari - sali, Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki

Ilmoittautuminen (deadline 20.9.): https://response.questback.com/helsinginkaupunki/pxsunqvnnz

Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vahvistaminen on nouseva teema, joka koskettaa myös kulttuuri-, liikunta- ja vapaaehtoistoiminnan kenttää. Mielenterveys on hyvinvoinnin perus-ta. Se on voimavara, joka vahvistaa toimintakykyä ja luo vastustuskykyä elämän kolhuja vastaan. Tervetuloa oppimaan yhdessä sekä jaka-maan omaa osaamistasi ja tietämystäsi teemasta. Mitkä ovat kokemuksesi mukaan tär-keimpiä asioita mielen hyvinvoinnin edistämisen kannalta? Minkälaisia asioita tulee huomi-oida mielen hyvinvoinnin edistämisessä? Miten juuri oma yhteisösi voi tukea ikääntyneiden mielen hyvinvointia? Minkälaista toimijoiden yhteistyötä tarvitaan?

14.11.2019 klo 12.45 - 15.30
Vapaaehtoistoiminta Helsingissä
Paikka: Kulttuurikeskus Caisa, Auditorio, Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki Ilmoittautuminen (deadline 8.11.): https://response.questback.com/helsinginkaupunki/cieunhad8h

Mikä on ajankohtaista Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnassa ja sen kehittämisessä juuri nyt? Miten voimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistää ikääntyvien helsinkiläisten osallisuutta ja hyvää elämää? Jalkautuvaa ja kotiin vietävää vapaaehtoistoimintaa on saatavilla. Onko sitä tarpeeksi, mikä siinä on haastavaa, ja mitä tulisi ottaa huomioon sen kehittämisessä? Tule mukaan keskustelemaan vapaaehtoistoiminnasta Liikkuvat-verkoston Opitaan yhdessä iltapäivään.

JAA