Suoraan sisältöön

Helsingin taide- ja kulttuurivisio 2020–2030

Helsinki on asettanut työryhmän valmistelemaan kaupungille taide- ja kulttuurivision vuosille 2020–2030. Tavoitteena on käynnistää laaja ja avoin keskustelu taiteen ja kulttuurin merkityksestä koko kaupungille. Taide- ja kulttuurivisiotyön on tarkoitus vahvistaa Helsingin asemaa omaleimaisena ja kansainvälisesti kiinnostavana kulttuurikaupunkina.

Taide- ja kulttuurivisiotyöryhmän tehtävänä on tarkastella taiteen ja kulttuurin roolia kaupungissa pitkäjänteisesti, asettaa taiteen ja kulttuurin edistämiselle tavoitteet ja esittää toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmä tuottaa Helsingille linjaukset, joiden nojalla kaupungissa toimivat tahot, myös muut kuin kaupungin omat toimijat, voivat edistää vision toteutumista. 

Taide- ja kulttuurivisio on osa Helsingin kaupunkistrategiaa. Visio julkaistaan keväällä 2020.Taide- ja kulttuurivisiota valmisteleva työryhmä

Taide- ja kulttuurivisiotyöryhmän puheenjohtaja
Aleksi Malmberg, intendentti (Helsingin kaupunginorkesteri)

Työryhmän muut jäsenet
Gita Kadambi, pääjohtaja (Suomen kansallisooppera ja -baletti)
Eeka Mäkynen, toimitusjohtaja (Finnish Metal Events Oy)
Elina Knihtilä professori (Teatterikorkeakoulu)
Emmi Komlosi, suunnittelijaopettaja (Helsingin Työväenopisto)
Sara Norberg, toimitusjohtaja (Cinematic) 
Leif Jakobsson, emeritusjohtaja, FM (Svenska Kulturfonden)
Sonya Lindfors, koreografi ja taiteellinen johtaja (Urbanapa),
Teemu Mäki, taiteilija, taiteen tohtori (Suomen taiteilijaseuran puheenjohtaja)
Veli-Markus Tapio, erityisasiantuntija (Suomen kulttuurirahasto)
Ulla Laurio, suunnittelija, työryhmän sihteeri

Ohjausryhmä

Taide- ja kulttuurivisiotyön ohjausryhmän muodostavat Helsingin kaupungin edustajat
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja
Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri
Pasi Saukkonen, erikoistutkija
Ulla Laurio, suunnittelija, ohjausryhmän sihteeri


Kaupunkilaiset, taide- ja kulttuuritoimijat sekä asiantuntijat mukana visiotyössä

Alueraadit: Kontula, Pakila, Pitäjänmäki ja Tapulikaupunki

Vision yhtenä näkökulmana on kaupunkistrategiaan kuuluva kaupunginosien omaleimaisuus ja viihtyisyys, johon etsittiin syyskuussa 2019 neljän aluetilaisuuden avulla hyviä linjauksia ja ratkaisuja.

Tilaisuuksissa pohdittiin yhdessä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa millainen rooli Helsingin kaupungilla pitäisi olla alueellisen kulttuurin ja omaehtoisen tekemisen kehittämisessä? Mitkä keinot olisivat tässä työssä parhaita? Mikä ylipäänsä on kulttuurin merkitys alueen asukkaille ja millaisia kulttuuripalveluja toivotaan lähietäisyydelle?  Alueellisiin raateihin täsmäkutsutttiin alueen aktiivisia kehittäjät, jonka lisäksi 15 paikkaa oli avoinna kaikille kiinnostuneille. 

Alueraadit järjestettiin 23.9. Pitäjänmäellä, 24.9. Kontulassa, 2.10. Tapulikaupungissa ja  3.10. Pakila​ssa. ​

Taide- ja kulttuuritoimijat

Visiotyöryhmä on pitänyt työnsä aikana aktiivisesti keskustelemaan taide-  ja kulttuuritoimijakentän kanssa. Keväällä järjestettiin 100 hengen keskustelutilaisuus, jossa kartutettiin ymmärrystä siitä, minkälainen rooli Helsingillä tulisi olla taiteen ja muiden elämänalojen yhdistämisessä. 

Loka-marraskuussa 2019 järjestetiin taide-ja kulttuuritoimijoille viisi keskustelutilaisuutta. Tilaisuuksissa keskusteltiin visiotyössä esiin piirtyenistä tavoitteista ja hahmoteltiin yhdessä konkreettisia toimenpiteitä tulevaisuudelle.

Unelmien taide- ja kulttuuri-Helsinki 2030

Helsinki kutsui kesällä 2019 kaikki kaupunkilaiset mukaan unelmoimaan, millainen kaupunki Helsinki on vuonna 2030 taiteen ja kulttuurin näkökulmasta. Lähes 300 osallistujaa jätti ideansa kaikille avoimella ideointiseinällä 22.5.-31.8.2019 ​välisenä aikana . Katso yhteenveto ideoista ja unelmista tästä linkistä.

Nuorten taide- ja kulttuurivisio ​
Kesätyönuoret työstivät nuorten vision haastattelujen pohjalta kesällä 2019. 

​Taustahaastattelut ja -keskustelut
Yllä mainittujen avointen tilaisuuksien lisäksi työryhmä on käynyt lukuisia taustahaastatteluja ja -keskusteluja​ taide ja kulttuurielämän asiantuntijatahojen kanssa.