Kaupunginkirjasto

Helsingin kaupunginkirjaston organisaatio 1.6.2017 alkaen

Helsingin kaupunki tarjoaa kirjastopalveluita 37 kirjastossa, kahdessa kirjastoautossa ja koti- ja palvelukirjastossa. Kirjastossa työskentelee 450 henkeä. Kirjastopalveluiden johtaja on Katri Vänttinen.

Kirjastossa on neljä yksikköä, alueelliset kirjastot –yksikkö, keskustakirjasto, valtakunnallinen kehittämisyksikkö sekä aineisto- ja metatietoyksikkö.

Alueelliset kirjastot -yksikkö vastaa kirjastojen palveluista ja asiakaspalvelusta.

Keskustakirjasto tuottaa kirjastopalveluja muiden yksiköiden kanssa ja huolehtii kumppaniyhteistyöstä.

Valtakunnallinen kehittämisyksikkö tuottaa verkko-, viestintä- ja muista palveluja koko maan yleisille kirjastoille, sekä edistää niiden yhteistyötä ja kansainvälistä toimintaa.

Aineisto- ja metatietoyksikkö hoitaa muun muassa kirjastoaineiston valinnan, luokituksen, luetteloinnin ja indeksoinnin ja yhteistyössä valtakunnallisen kehittämisyksikön kanssa monikielisestä kirjastosta.

Helmet-yhteistyö

Helsingin kaupunginkirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä Kauniaisten, Espoon ja Vantaan kaupunginkirjastojen kanssa, ja yhdessä ne muodostavat Helmet-kirjaston. Kirjastoilla on muun muassa yhteinen kirjastokortti ja kokoelmat, joita voi lainata yli kuntarajojen.  

Kirjastolla on pitkä historia

Kirjasto perustettiin vuonna 1860 jolloin ensimmäinen kirjasto avattiin Helsinkiin Hallituskadun ja Fabianinkadun kulmaan.
Ensimmäinen varsinaisesti kirjastorakennukseksi valmistunut Pohjoismainen kirjasto on Rikahrdinkadun kirjasto, joka on toiminnassa tänäkin päivänä.

Lue kirjaston historiasta tästä

 

JAA