Suoraan sisältöön

Helsingin mallin hanke-esittelyt 2019–2021

Kannelmäki-Malminkartano

Suomalainen barokkiorkesteri (FiBO)

Kaikilla on oikeus kokea upeita musiikkielämyksiä kuulijoina tai tekijöinä. Kaarela on historiallisesti merkittävä alue Helsingissä, ja vanhoille juurille on hyvä rakentaa elävää kulttuuria tämän päivän asukkaiden kera ja heitä varten. Heti hankekauden alkajaisiksi Suomalainen barokkiorkesteri avaa ikkunan musikanttien työprosesseihin kutsumalla Kaarelan alueen asukkaita avoimiin harjoituksiin. Ties vaikka yhteistyö huipentuisi Karisbolan festivaaliksi!
 
Avoimista harjoituksista tiedotetaan muun muassa orkesterin kotisivulla
 
Yhteyshenkilö
Laura Kajander
040 821 0651
laura.kajander@fibo.fi
Suomalaisen barokkiorkesterin nettisivut


Suomen Kansallisteatteri: Kaarela-projekti

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa teatterin keinoin alueen asukkaiden yhteenkuuluvuutta, kasvattaa alueellista itsetuntoa ja rohkaista asukkaita aktiivisiksi osallistujiksi oman asuinalueensa ajankohtaisissa kysymyksissä. Hankkeen aikana toteutetaan erilaisia taidekonsepteja, kuten Naapuripöytä, Hetki aikaa ja Ihme arki, joissa asukkailla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja osallistua taidetekoon yhdessä ammattilaisten kanssa. Lisäksi toteutetaan muita soveltavan teatterin muotoja, mm. forumteatteria ja tarinateatteria sekä kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa esityksiä alueelta nousevista teemoista.

Yhteyshenkilö
Teatterikuraattori Pirjo Virtanen
pirjo.virtanen@kansallisteatteri.fi
Kansallisteatterin nettisivut 


Vuosaari

Klockriketeatern, KOM-teatteri ja Suomen valokuvataiteen museo

Valokuvataiteen museon, Klockriketeaternin ja KOM-teatterin yhteistyön tavoitteena on luoda alueen asukkaiden, taide- ja muiden toimijoiden välille tarinaverkosto. Verkoston ideana on kerätä, kohtauttaa ja jakaa Vuosaaren alueelta nousevia tarinoita sekä synnyttää uutta jakamisen kulttuuria taiteen keinoin. Pyrkimyksenä on tutkia sitä, mistä eri tarinat tulevat ja mihin ne ovat matkalla tähdäten vuonna 2021 valmistuvaan laajempaan teokseen. Toiminnassa käydään dialogia myös Vuosaaren alueella toimivan kaupunkisuunnittelun ja kiinteistötoimen kanssa, vaikka työ kiinnittyykin eri yhteisöjen ja asukkaiden parissa tapahtuvaan taidelähtöiseen toimintaan.

Yhteyshenkilöt

KOM-teatteri
Rosa-Maria Perä
yleisotyo@gmail.com
KOM-teatterin nettisivut 

Klockriketeatern
Julia Hovi
julia.h.k.hovi@gmail.com
Klockriketeaternin nettisivut

Suomen valokuvataiteen museo
Erja Salo
erja.salo@fmp.fi
Suomen valokuvataiteen museon nettisivut


Tapulikaupunki – Suutarila

Helsingin kaupunginteatteri, Zodiak – uuden tanssin keskus, Pohjois-Helsingin Bändikoulu ja
Teatteri Tuike: Valokeilassa koillinen

Vuoropuhelun ja tutustumisen mahdollistaminen taiteen keinoin, toisilleen ennestään tuntemattomien yksilöiden ja yhteisöjen välillä kuuluu kolmivuotisen hankkeen ydintavoitteisiin. Hankkeen aikana alueelle ja alueella muodostuvat yhteistyöverkostot jatkavat toimintaansa hankekauden päättymisen jälkeen, luoden moni-ilmeistä paikallista kulttuuritoimintaa ja -tarjontaa.

Vuonna 2019 Helsingin Kaupunginteatterin kohdeyleisöä ovat päiväkoti-ikäiset lapset ja heidän perheensä, ja toiminnan pariin pyritään tavoittamaan alueen eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Tapanilassa toimiva Teatteri Tuike puolestaan etsii yksilön ja kaupunginosan ääntä yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Zodiak-Uuden tanssin keskus tuo alueelle residenssiin kaksi tanssitaiteilijaa, jotka toteuttavat asukaslähtöistä taidetoimintaa eri kohderyhmille, mm. yhteisen taideprojektin alueella sijaitsevan koulun ja palvelukodin kanssa. Kesälle 2019 on suunnitteilla kaikille avointa taidetyöskentelyä ulkoilmassa hyödyntäen alueen lähiluontoa. Alueella tiiviisti toimiva Pohjois-Helsingin Bändikoulu työskentelee päiväkodeissa yhdessä Helsingin Kaupunginteatterin kanssa sekä tähtää pysyvän klubitilan avaamiseen, jossa asukkaiden omat ideat saavat käyttöönsä toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja osaamista.

Hankkeen toimijat pyrkivät osallistumaan aktiivisesti aluekokouksiin ja -tapahtumiin.

Lisätiedot
hanketuottaja Anna Koskela
050 5737947
yleisotyo@zodiak.fi

Valokeilassa koillinen – Hankkeen omat nettisivut

Helsingin kaupunginteatterin nettisivut

Zodiak – uuden tanssin keskus

Pohjois-Helsingin Bändikoulu

Teatteri Tuike