Suoraan sisältöön

Helsingin malli

Kohti tasa-arvoisempaa Helsinkiä

Yleiset kulttuuripalvelut kehittää osallistavaa alueellista kulttuurityön mallia. Sen tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa.  Kulttuuri halutaan tuoda kaikkien helsinkiläisten arjen ulottuville.

Helsingin mallissa

  • Taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.
  • Kaupunginosien taide- ja kulttuuritoimintaa vahvistetaan luomalla alueen toimijoiden ja taidelaitosten kanssa uusia toimintamalleja.
  • Asukkaita ja yhteisöjä rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.
  • Malmitalo, Kanneltalo, Stoa ja Vuotalo toimivat alueidensa asukkaiden ja toimijoiden aktiivisina verkottajina ja tarjoavat tilojaan ja osaamistaan osallistavaan taide- ja kulttuurityöhön.

Helsingin mallin tavoitteena on vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. Samalla taideorganisaatiot tavoittavat uusia yleisöjä.

Helsingin mallin pilotointivaihe on painottunut neljään keskenään erilaiseen alueeseen, jotka ovat Kaarela, Maunula, Jakomäki-Kivikko ja Vuosaari. Kulttuurikeskus kartoittaa ja sitouttaa alueiden paikallisia toimijoita, verkostoja ja yhteistyökumppaneita.

Yleiset kulttuuripalvelut -yksikkö koordinoi hankkeita

Yleiset kulttuuripalvelut -yksikkö pilotoi ja koordinoi Helsingin mallin mukaisia hankkeita.
Tutustu hankkeisiin täältä

Taustatietoa

Helsingin mallin esikuvana on Lyonin kaupungissa toteutettu alueellisen kulttuuritoiminnan malli.
Lyonin kulttuurityön malli - toimisiko se Helsingissä (2011, pdf).

Helsingin mallin yhtenä taustaselvityksenä on kartoitus avustusten alueellisesta jakautumisesta.
Taide keskittyy keskustaan (2014, pdf).

Lisätiedot 
suunnittelija Ari Tolvanen, puh. 09 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi