Suoraan sisältöön

Helsingin mallin avustukset

Kaupunkilaisia ja taiteen ammattilaisia puutarhatöissä

Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Helsingin mallin tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. Helsingin mallia pilotoitiin vuosina 2016-2018.


Helsingin mallin lähtökohdat

 • Taidelaitoksia ja -organisaatioita kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja paikallisyhteisöjen kanssa. Samalla taideorganisaatiot tavoittavat uusia yleisöjä.
 • Kulttuurin saavutettavuutta vahvistetaan luomalla alueen toimijoiden ja taidelaitosten kanssa uusia toimintamalleja.
 • Asukkaita ja yhteisöjä rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.
 • Malmitalo, Kanneltalo, Stoa ja Vuotalo toimivat alueidensa asukkaiden ja toimijoiden aktiivisina verkottajina tarjoten tilojaan ja osaamistaan osallistavaan taide- ja kulttuurityöhön.

Helsingin malli Helsinki-kanavalla: Katso video.


Arviointiperusteet

Helsingin mallin mukaisten hankeavustusten käsittelyssä otetaan erityisesti huomioon seuraavat arviointiperusteet:

Taiteellinen laatu

 • Taiteellinen näkemys ja ammattitaito
 • Toimijalla on edellytykset ko. kohderyhmän kanssa toimimiseen (esim. pedagogista osaamista)

Vaikuttavuus

 • Toiminta alueella ja kohderyhmän kanssa on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä
 • Dialogi alueen asukkaiden ja paikallistoimijoiden kanssa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Hankkeet  kiinnittyvät osaksi taideorganisaation ydintoimintaa ja taiteellista ohjelmistoa sekä
  monipuolistavat taidelaitosten ja -yhteisöjen yleisöjä
 • Toteutuvat taidelaitosten seinien ulkopuolella sekä keskustan ulkopuolisilla alueilla

Tuotannollinen ja taloudellinen laatu

 • Selkeä toimintasuunnitelma ja aikataulu
 • Riittävät tuotannolliset resurssit
 • Realistinen budjetti ja omarahoitusosuus


Hankekausi vuosille 2022-2024

Hankkeen kolmannelle kaudelle varataan taide- ja kulttuuriavustusten kehittämisavustuksista 600 000 euroa vuodessa ajalle 2022-2024. Uuden hankekauden prioriteettialueet ovat Tapulikaupunki-Suutarila, Kontula, Malmi ja Pihlajanmäki-Pihlajisto. Taustatietoa prioriteettialueista saa avustusvalmistelijoilta (yhteystiedot alla) sekä Malmitalon johtajalta

Kolmannen avustuskauden tavoitteet ovat jatkoa pilottikauden tavoitteille. Tarve jatkaa hyväksi todettuja vaikuttavia tekoja ja toimintoja on selkeä. Helsingin mallin painoarvoa tullaan kolmannella kaudella hyödyntämään vahvemmin kaupunkitasoisena strategisena hankkeena.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti Helsingin mallin avustusten kohdentumisesta kokouksessaan 29.4.2021.

Hakuajat

Hankekausi vuosille 2019-2021

Hankkeen toiselle kaudelle varataan taide- ja kulttuuriavustusten kehittämisavustuksista 350 000 euroa vuodessa ajalle 2019-2021. Toisen hankekauden prioriteettialueet ovat Kannelmäki-Malminkartano, Tapulikaupunki-Suutarila ja Vuosaari. Hankehaussa jätetään hakijalle mahdollisuus esittää hyvillä perusteluilla toimintaa jollekin muullekin alueelle. Tarkempaa tietoa prioriteettialueista saa avustusvalmistelijoilta sekä Kanneltalon (Kannelmäki-Malminkartano) ja Vuotalon (Vuosaari) kulttuurituottajilta.

Toisen avustuskauden tavoitteet ovat jatkoa pilottikauden tavoitteille. Lisäksi on tarkoituksena juurruttaa aluetyön ajattelu ja osaaminen paremmin taidelaitosten vakituisen henkilöstön työlistalle. Toisen avustuskauden suunnittelussa on Vuosaaressa käynnistetty yhteistyö kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Hankkeiden toivotaan siellä osaltaan luovan edellytyksiä vuoropuhelulle kaupunkiorganisaation ja asukkaiden kesken.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti Helsingin mallin avustusten kohdentumisesta kokouksessaan 15.11.2018. Avustukset jakaantuivat seuraavasti:

Kannelmäki-Malminkartano

 • Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry (musiikki): 50 000 €
 • Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö (teatteri): 50 000 €

Vuosaari

 • KOM-teatterin Kannatus ry (teatteri): 33 000 €
 • Klockriketeatern rf (teatteri): 34 000 €
 • Suomen valokuvataiteen museon säätiö sr (valokuva ja media): 33 000 €

Tapulikaupunki-Suutarila

 • Teatteriyhdistys Tuike ry (teatteri): 20 000 €
 • Zodiak Presents ry (tanssi): 50 000 €
 • Viihdepalvelu Esirippu Oy/Pohjois-Helsingin bändikoulu (musiikki): 30 000 €
 • Helsingin teatterisäätiö (teatteri): 50 000 €

Katso tarkemmat hanke-esittelyt tästä linkistä.


Lisätietoa Helsingin mallista

Sara Kuusi, suunnittelija, (09) 310 32204, sara.kuusi@hel.fi

Ari Tolvanen, suunnittelija, (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja vaaditut liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Kehittämisavustukset

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank