Suoraan sisältöön

Kulttuurihankkeet ja -projektit

Helsingin mallin avustukset vuosille 2019-2021

Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Helsingin mallin tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. Helsingin mallia on pilotoitu vuosina 2016-2018. Uuden, vuosien 2019-2021 hankekauden prioriteettialueet ovat Kannelmäki-Malminkartano, Tapulikaupunki-Suutarila ja Vuosaari. 

Lisätiedot Helsingin mallista

Lisätiedot vuosien 2019-2021 hankkeista


Snadisti artsumpi stadi (2016)

Snadien artsumpi stadi -hanke tuo taidetta näkyväksi helsinkiläisten lasten arkeen

Kulttuurikeskuksen ja varhaiskasvatusviraston yhteishankkeessa palkataan taiteilijoita työskentelemään leikkipuistoihin ja päiväkoteihin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lapsien mahdollisuutta toimia aktiivisina taiteentekijöinä sekä monipuolistaa taiteilijoiden työllistämismahdollisuuksia. Samalla lisätään päiväkodin henkilökunnan tietoa kulttuurin mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa.

Vuonna 2016 toisen kerran järjestetyssä hankkeessa 6 taiteilijaa aloitti työskentelyn elokuussa. Mukana olevat taiteilijat edustavat draamakasvatuksen, kansanmusiikin, kuva-, valokuva- sekä ympäristötaiteen aloja. Taiteilijat työskentelevät Jakomäen, Kaarelan, Maunulan, Mellunkylän ja Vuosaaren alueiden leikkipuistoissa ja päiväkodeissa. Työskentelyajanjakso päättyy vuodenvaihteessa.

Lisätiedot: projektisihteeri Petteri Räisänen, 09 310 79 564, petteri.j.raisanen@hel.fi

Annantalon hankkeet

A.lava ja Annantalon piha

Annantalon piha on kaikkien helsinkiläisten, erityisesti lasten ja nuorten, kesäisenä olohuoneena 2017. Uutuutena Kansakoulukujan puoleisella pihalla starttaa A.lava, joka tarjoaa runsaasti monitaiteista ohjelmaa koko kesän, painottuen kesä- ja elokuulle. 
Lue lisää hankkeesta

Rajoja rikkovat taiteilijaresidenssit

Annantalolla työskentelee v. 2017 kaksi residenssitaiteilijaa, jotka tuottavat yhdessä lasten ja/tai nuorten kanssa yleisölle avoimen teoksen. Keväällä 2017 syntyy taidepedagogi Kati Karvosen johdolla animaatio-oppilaiden kanssa tuotettu virtuaalimaailma Teleportti ja syksyllä 2017 koreografi/tanssija Päivi Auran näkövammaisille ja näkeville pienille lapsille suunnattu teos yhteistyössä alan asiantuntijatahon kanssa.
Lue lisää hankkeesta

Kulttuurinen erityisnuorityö KENT

Kulttuurisen erityisnuorityön tavoitteena on taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi erityisnuorityötä yhdessä erityisnuorityön ammattilaisten kanssa. Hankkeen työpajoissa, joissa taiteen ammattilaiset sekä erityisnuoret voivat kohdata taiteen ja taidelähtöisten menetelmien parissa. 
Lue lisää hankkeesta

Taidetestaajat

Taidetestaajat on valtakunnallinen hanke, joka tarjoaa Suomen kaikille kahdeksasluokkalaisille mahdollisuuden kahteen taidelaitosvierailuun. Toinen suuntautuu omaan maakuntaan tai lähialueelle, toinen Helsinkiin tai muualle Suomeen. 
Lue lisää hankkeesta

Taidekerhot kouluilla

Annantalo järjestää taidekerhoja kouluilla Helsingin niillä alueilla, joilla taiteen perusopetuksessa on keskimääräistä vähemmän lapsia ja nuoria. Kerhojen sisällöissä huomioidaan lasten ja nuorten toiveet ja ideat. 
Lue lisää hankkeesta

 

JAA