Suoraan sisältöön

Kulttuurin palvelukokonaisuusKulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Lisäksi kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista valtakunnallisista ja alueellisista erityistehtävistä. Vs. kulttuurijohtaja on Reetta Heiskanen.

Kulttuuripalvelukokonaisuudessa on viisi palvelua: 

  • Kaupunginmuseo huolehtii kaupungin museopalveluista ja kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta sekä kulttuuriympäristön vaalimisesta.
  • Kaupungin taidemuseo (HAM) huolehtii kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta. Taidemuseo toimii alueellisena vastuumuseona.
  • Kaupunginorkesteri huolehtii sinfoniaorkesteritoiminnasta ja tuottaa klassisen musiikin palveluja.
  • Kulttuurin edistäminen -palvelu huolehtii kaupungin kulttuuritarjontaa täydentävistä kulttuuri- ja taidekasvatuspalveluista ja valmistelee taide- ja kulttuuriavustukset sekä taiteen perusopetukseen liittyvät luvat.
  • Kulttuurikeskukset -palvelu vastaa taide- ja kulttuuripalvelujen sekä taidekasvatus-palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille kulttuurikeskuksissa.