Suoraan sisältöön

Tutkimukset ja selvitykset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tutkimukset ja selvitykset

 

Kirjastoala

Kirjastoalan tutkimuksia ja selvityksiä löytyy Kirjastot.fi-sivustolta.

 

Kulttuuri

2022

Taiteen perusopetuksen toteutuminen Helsingissä 2019-2020
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika, kulttuuripalvelut, 2022.

2019

Toisenlainen taidemaailma. Taidelaitokset lähiöissä vuosina 2016–2018 Helsingin osallistavassa kulttuurityön mallissa. Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika, 2019.

Helsingin mallin vaikuttavuustutkimus pilottikaudella 2016–2018. HUMAK 2019.

Alueellinen kulttuurikeskus (pdf). Toiminnan kuvaus ja palvelukonsepti. Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja Vuotalo

Ikääntyneiden kulttuuripalveluiden lisäraha, raportti 2018 (pdf)

2018

Palvelukeskukset vapaa-ajan paikkoina (pdf). Helsinkiläisten palvelukeskusten liikunta-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoiminta.

2017

Kohti tasa-arvoisempaa kulttuuri-Helsinkiä (pdf). Helsingin malli -väliraportti. 2017.


Liikkuvat-verkoston alkukartoitus (pdf). Kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä kasvatus- ja koulutustoimialojen palvelut ikääntyneille Helsingissä. 2017.

2016

Helsingin kulttuurin avustusjärjestelmän kehittämiseen liittyvä selvitystyö (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2016.

Taiteen perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2016.

Ikäihmisten kulttuuripalvelujen rahoitus Helsingissä (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2016.

2015

Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa. Nykytila ja kehittämismahdollisuudet (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2015.

2014

Arts and Culture in Helsinki (selailtava julkaisu). Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja kulttuurikeskuksen yhteisjulkaisu. 2014.

Taide keskittyy keskustaan. Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustusten alueellinen jakautuminen vuonna 2013 (pdf).Helsingin kulttuurikeskus. 2014.

2012

Langat käsissä – Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen (pdf). Selvitys nukketeatterin aluekeskuksesta 2012. Helsingin kulttuurikeskus. 2012.

2011

Helsingin kulttuuristrategia 2012–2017 ja taustaselvitys (pdf). 2011.

Lyonin kulttuurityön malli – toimisiko se Helsingissä? (pdf, 850 kt). 2011.

Kulttuurikasvatus Helsingin peruskouluissa (pdf, 1 Mt). 2011. Julkaisu kulttuurin käytöstä osana koulujen opetusta.

Kulttuurin käsikirja opettajille (pdf, 640 Kt). 2011. Kirja auttaa helsinkiläisiä opettajia koulun kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja helpottaa heidän yhteistyötään taidetoimijoiden kanssa.

Creative Helsinki -esite (pdf, 4 Mt). 2011. Creative Metropoles -hankkeeseen liittyvä julkaisu esittelee luovaa yritystoimintaa pääkaupunkiseudulla luvuin ja tarinoin. Hankkeen muita julkaisuja.

Taidekasvatuksen Helsinki (pdf, 11 Mt). Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. 2011. Toimittajat Pekka Mustonen ja Reetta Sariola. Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteisjulkaisu.   

2010

Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi – rikastavat yhteisöt ja alueet (pdf). 2010. Kirja kuvaa viime vuosien kehitystyötä Helsingin kaupunginosissa sekä sen lähialueilla.

Taidetta ikä kaikki (sähköinen tekstiversio, pdf). 2010. Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä.

2007–2009

Tanssin taiteen perusopetus Helsingissä 2008-2009 (pdf). 2009.

Elokuva Helsingissä (pdf). 2008. Työryhmän esitys elokuvakulttuurin monimuotoisuuden takaamiseksi osana kaupungin kulttuuritarjontaa helsinkiläisille.

Selvitys tanssitaiteilijoiden työ- ja esiintymistiloista Helsingissä (pdf). 2008.

Selvitys taiteilijatyötiloista Helsingissä (pdf, 6,7 Mt). 2007.

Liikunta

Vanhankaupunginlahden kuhan ikäryhmäkoostumus ja kasvu vuoden 2018 näytteenoton perusteella (PDF). Kalabiologi Kari Nybergin Vanhankaupunginlahden kuhan kasvuselvitys. 2019

Liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi (pdf). Selvitys helsinkiläisille seuroille myönnettävien resurssien kohdentumisesta. Helsingin kaupungin liikuntapalvelut. 2018

Nuorisotyö

Nuorisoasiainkeskuksen julkaisusarja

Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Anu Gretschel & Noora Hästbacka (Julkaisuja 1/2016)

Kaverit keskiössä. Raportti nuorten havainnointi ja haastattelut (NuHa) -hankkeesta. Maija Merimaa. (Julkaisuja 1/2015)

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus. Maria Ohisalo. (Julkaisuja 2/2012)

Nuorisotyön ihmeellinen maailma. Pohdintoja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen strategioista ja käytännöistä. Howard Williamson. (Julkaisuja 1/2012)

Mopot ja mopoilu. Tarkastelua ilmiöstä, sen merkityksestä ja asemasta nuoren elämässä. Elina Nikoskinen  (Julkaisuja 04/2011)

Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä: nuorten näkökulma. Anu Gretschel. (Julkaisuja 03/2011)

Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Jani Merikivi, Päivi Timonen, Leena Tuuttila (toim.). (Julkaisuja 02/2011, yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusverkosto, HUMAK, Nk)

Chasing policy objectives, structures and resources - US and European practices in youth and cultural fields. Lasse Siurala, Beth Dierke, Laura Mäkelä. (Julkaisuja 01/2011)

Nuorisokulttuuria - vai mitä se nyt oli. Maunulan nuorisotalon 40-vuotista historiaa. Risto Sutinen. (Julkaisuja 1/2009)


Selvitykset ja raportit

Nontoxic - Pelikasvatusta kotona ja nuorisotyössä (2020)

EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle - Opas seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä (2019)

Selvitys 10-12-vuotiaiden helsinkiläisten tilanteesta.
Senja Peltola. 2018. 

Non-toxic – Selvitys kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä. Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Ella Alin. 2018

Selvitys helsinkiläisnuorten liikuntamahdollisuuksista ja liikunnan esteistä. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Sonja Lehtinen. 2015

Poimintoja kesäloma-ajan toiminnan kartoituksesta vuonna 2015. (Raportti) Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. 2015

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen kulttuurisessa nuorisotyössä. (Selvitys) Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. 2012

Vapaa Katto ry ja nuorisoasiainkeskus yhteistyössä sosiaalikeskus Satamassa – selvitys sosiaalikeskus Sataman vaiheista vuosina 2008 -2011. (Selvitys) Alexandra Peth. 2011

Visuaalisen taidon ja taiteen selvitys. (Selvitys) Annimari Juvonen. 2010

HERUUKS. Forum-teatterin mahdollisuudet nuorisotyössä. (Raportti) Annamari Rajaniemi. 2010

Moniäänistä nuorisotyötä. Selvitys Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen musiikkitoiminnasta. (Selvitys) Annimari Juvonen. 2009

Voimatarina nuorisotyössä. (Raportti) Sinikka Haapanen, Inkeri Sava ja Virpi Vesanen-Laukkanen. 2006