Suoraan sisältöön

Muut julkaisut

Tällä sivustolla julkaistaan toimialan muita julkaisuja. 

Kulttuuri

Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030. Työryhmän visio kaupungille ja kaupunkilaisille maaliskuussa 2020.
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika, 2020

Unioninakseli-teemasarja: Havis Amanda
Helsingin kaupunki, Helsingin kulttuurikeskus, 2012

Unioninakseli-teemasarja: Kallion kirkko
Helsingin kaupunki, Helsingin kulttuurikeskus, 2012

Unioninakseli-teemasarja: Kansalliskirjasto
Helsingin kaupunki, Helsingin kulttuurikeskus, 2012

Unioninakseli-teemasarja: Tähtitorninmäki
Helsingin kaupunki, Helsingin kulttuurikeskus, 2012

Unioninakseli-teemasarja: Varsapuistikko
Helsingin kaupunki, Helsingin kulttuurikeskus, 2012

Temapublikation för Unionsaxeln: Observatoriebacken
Helsingfors stad, Helsingfors kulturcentral, 2012

Kulttuurinen vanhustyö

Opas etäkulttuuripalveluiden kehittämiseen

Outi Sivonen, 2019.

Nuorisotyö

Enemmän yhdessä -hanke – Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen Kannelmäen ja Malminkartanon alueella 2019–2021  2022 (pdf)

Yhteisin askelin - Jalkautuvan nuorisotyön käsikirja
 2021 (pdf)

Nuorisojärjestöjen avustukset - toiminta-avustukset 2015. Martti Rasa, 2017.

Kun on unelmii... Raportti nuorten havainnoinnista ja haastatteluista 2016. Kati Rinne, Anna Anttila, Harri Taponen, Pirjo Mattila. 2017

Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Anu Gretschel & Noora Hästbacka (Julkaisuja 1/2016)

Kaverit keskiössä. Raportti nuorten havainnointi ja haastattelut (NuHa) -hankkeesta. Maija Merimaa. (Julkaisuja 1/2015)

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus. Maria Ohisalo. (Julkaisuja 2/2012)

Nuorisotyön ihmeellinen maailma. Pohdintoja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen strategioista ja käytännöistä. Howard Williamson. (Julkaisuja 1/2012)

Mopot ja mopoilu. Tarkastelua ilmiöstä, sen merkityksestä ja asemasta nuoren elämässä. Elina Nikoskinen  (Julkaisuja 04/2011)

Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä: nuorten näkökulma. Anu Gretschel. (Julkaisuja 03/2011)

Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Jani Merikivi, Päivi Timonen, Leena Tuuttila (toim.). (Julkaisuja 02/2011, yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusverkosto, HUMAK, Nk)

Chasing policy objectives, structures and resources - US and European practices in youth and cultural fields. Lasse Siurala, Beth Dierke, Laura Mäkelä. (Julkaisuja 01/2011)

Nuorisokulttuuria - vai mitä se nyt oli. Maunulan nuorisotalon 40-vuotista historiaa. Risto Sutinen. (Julkaisuja 1/2009)
 

Kun on unelmii... – Raportti nuorten havainnoista ja haastatteluista 2016
Kati Rinne, Annan Anttila, Harri Taponen, Pirjo Mattila

Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa

Vesa Jaakola & Anniina Lundvall, 2015

Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014-2017.

Nuorisotyön arviointi. Käsikirja nuorisotyön prosessien auditointiin ja itsearviointiin. Merja Hovi, Tero Luukkonen, Pekka Mäkelä, Viula Pakka, Harri Taponen, Marika Westman. Yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Kaikki käy koulua -hankkeen arviointi 2012. Tyttö- ja poikaryhmät nuorten koulunkäynnin ja elämänhallintataitojen tukena. Tiina Valkendorff. Yhteisyössä nuorisoasiainkeskus, sosiaalivirasto ja opetusvirasto.

Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä. Arviointitutkimus Myötätuulessa-projektista. Heidi Villikka. Yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

Kohtaamisen keinoja kehittämässä. Kuvauksia ja kokemuksia moniammatillisesta nuorille suunnatusta verkkotyöstä. Anna-Laura Marjeta. (Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, julkaisuja 01/2011)

 

Tervetuloa nuorisotalolle!