Suoraan sisältöön

Julkaisut

Tutustu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan julkaisuihin. Tällä sivustolla julkaistaan toimialan tutkimuksia, selvityksiä, ohjelmia ja raportteja. Julkaisut ovat pääosin saatavilla sähköisessä pdf-muodossa.
 

Toimintakertomukset

Tutkimukset ja selvitykset

Tilastot

Avoin data

Muut julkaisut
 

Osan julkaisuista saa myös painettuna. Tiedustelut: kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan markkinointi ja viestintä. 


Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla (kulttuuri, kirjasto, liikunta ja nuoriso) tehtäviin tutkimuksiin, selvityksiin, opinnäytetöihin ym. tarvitaan tutkimuslupa.
Tutkimuslupahakemus