Suoraan sisältöön

Julkaisut

Tutustu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan julkaisuihin. Tällä sivustolla julkaistaan toimialan tutkimuksia, selvityksiä, ohjelmia ja raportteja. Julkaisut ovat pääosin saatavilla sähköisessä pdf-muodossa.
 

Osan julkaisuista saa myös painettuna.

Tiedustelut: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan markkinointi- ja viestintäpalvelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla (kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuoriso) tehtäviin tutkimuksiin, selvityksiin, opinnäytetöihin ym. tarvitaan tutkimuslupa.

Tutkimuslupahakemus