Suoraan sisältöön

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä

Poika ja hulavanne

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään kouluihin lasten ja nuorten harrastustoiveita kuunnellen. Koululaiskyselyssä suosittuja harrastustoiveita olivat mm. parkour, kiipeily, ruuan valmistaminen, elokuva ja animaatio, kuvataide, eläinharrastus, pelisuunnittelu ja koodaus sekä robotiikka ja ohjelmointi.

Harrastusmahdollisuuksia ja tietoa harrastamisen sisällöistä tarjotaankin etenkin niille lapsille, jotka eivät harrasta. Heitä tuetaan myös harrastukseen kiinnittymisessä ja heidän ohjaajiensa työtä tuetaan esim. tarjoamalla ajankohtaisia koulutuksia. Koulupäivän jälkeen järjestettävällä toiminnalla tuodaan mahdollisuudet lähemmäs myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia ja luodaan polkuja pitkäkestoiseen harrastamiseen.

Helsinki osallistuu Suomen mallin pilotoimiseen. OKM myönsi Helsingin kaupungille miljoona (1,0) euroa harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan järjestämiseen pilottikaudella 1.1.–5.6.2021. Pilottikauden jälkeen malli on tarkoitus vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi.

Harrastamisen Suomen mallin keskeiset periaatteet Helsingissä: 

  • Syrjäytymisen ehkäisy
  • Eriarvoisuuden vähentäminen
  • Hyvinvoinnin lisääminen
  • Empatiataidot
  • Luovuus ja kriittinen ajattelu
  • Liikunnan tukeminen
  • Yksinolon vähentäminen, kaverisuhteiden tukeminen
  • Perheiden tukeminen
  • Taitojen kasvattaminen, onnistumisen kokemukset sekä lasten ja nuorten identiteetin vahvistaminen

Helsinkiläislasten ajatuksia harrastamisesta: Lapset kertovat videolla, mitä he harrastavat ja tekevät vapaa-ajalla ja mikä harrastamisessa on parasta. Katso video YouTubessa

Mitä Kouluterveyskysely kertoo lasten ja nuorten harrastuksista ja harrastusmahdollisuuksista Helsingissä? Lue Kaupunkitiedon verkkolehti Kvartin artikkeli aiheesta

Helsingin kaupunkistrategiassa yhtenä tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksien parantaminen ja tietoisuuden lisääminen oman alueen vapaa-ajan toiminnoista on vuonna 2021 kaupungin eri toimialojen yhteinen hyvinvoinnin edistämisen tavoite, jota seurataan osana talousarvion toteutumista. 

Maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteyteen

Harrastuksia tarjotaan Helsingissä 3. –9.-luokkalaisille omassa koulussa tai sen lähiympäristössä koulupäivän jälkeen, ennen klo 17.

Ensimmäiset Suomen mallin mukaiset harrastukset alkavat Helsingissä 19.4.2021. Kevätlukukauden 2021 aikana toimintaa järjestetään 3. –6. luokkien oppilaille 21 koulussa. Yläkouluikäisten harrastustoiminnan käynnistyminen siirtyy myöhempään ajankohtaan koronan aiheuttamien rajoitusten takia. Tavoitteena on tarjota harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa kaikille helsinkiläisten peruskoulujen 3.–9. luokkien oppilaille lukuvuonna 2021–2022.

Koronavirustilanteen aiheuttamat rajoitukset ja viranomaisten antamat terveysturvallisuusohjeet huomioidaan harrastamisen Suomen mallin toiminnassa. Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastaminen on tällä hetkellä mahdollista kaupungin hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa erityisjärjestelyin. Toiminnassa noudatetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa varten laadittuja koronaohjeistuksia ja harrastusten järjestäjät ovat sitoutuneet noudattamaan laatimaansa terveysturvallisuussuunnitelmaa

Harrastukset on suunnattu oman koulun oppilaille. Oppilaita voidaan ottaa mukaan harrastusryhmiin rajoitetusti ja ilmoittautumisten perusteella. Harrastusryhmiin ilmoittaudutaan suoraan toimintaa järjestäville tahoille. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen keston ajan.

Huoltajia ja oppilaita tiedotetaan Suomen mallin mukaisista harrastuksista mm. Wilman kautta. Tiedot harrastuksista sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät koulujen omilta verkkosivuilta Meidän koulu / Kerho ja harrastustoiminta -osiosta.

Kevään 2021 pilotissa on mukana 21 koulua 

Harrastuksiin voivat ilmoittautua mukaan seuraavien koulujen 3.–6. luokkien oppilaat: Hietakummun ala-asteen koulu, Keinutien ala-asteen koulu, Koskelan ala-asteen koulu, Laajasalon peruskoulu, Laakavuoren ala-asteen koulu, Latokartanon peruskoulu, Metsolan ala-asteen koulu, Pihkapuiston ala-asteen koulu, Pihlajamäen ala-asteen koulu, Porolahden peruskoulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Puotilan ala-asteen koulu, Ruoholahden ala-asteen koulu, Snellmanin ala-asteen koulu, Staffansby lågstadieskola, Tapanilan ala-asteen koulu, Toivolan koulu, Vesalan peruskoulu, Vuoniityn peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Åshöjdens grundskola.Syksyn 2021 harrastustoiminta

Lukuvuoden 2021-22 aikana harrastamisen Suomen mallin toiminta laajenee kaikkiin Helsingin kouluihin. Syyslukukauden 2021 harrastusryhmät vahvistetaan myöhemmin.


Tule mukaan Suomen mallin kumppaniksi järjestämään harrastustoimintaa Helsingissä

Suomen mallin harrastustoiminta järjestetään yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Pilottikauden aikana toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Tavoitteena on luoda kokonaan uusia koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyömalleja.

Kumppaneiksi haetaan harrastustoimintaa järjestäviä seuroja, järjestöjä, yrityksiä ja toimijoita liikunnan, kulttuurin tai muun lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan saralta. Tuleville kumppaneille on avattu markkinailmoittautumisvaihe julkisten hankintojen Hilma-järjestelmässä. Kilpailutus toteutetaan dynaamisena hankintamenettelynä.

Lue täältä lisäohjeet kumppaniksi ilmoittautumisesta (linkki kumppaneiden omalle sivulle)


Yhteystiedot

Helsingissä Suomen mallin toimintaa koordinoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Projektipäällikkö (Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika)

Irma Sippola, puh. 09 310 71640, 041 512 1795, irma.sippola@hel.fi  

Projektikoordinaattorit, alueet ja harrastustyypit (Helsingin kaupunki, kasvatus ja koulutus)

Linnea Lindgård (etelä, länsi sekä ruotsinkieliset koulut, liikuntaharrastukset), puh. 09 310 35022, 040 835 8200, linnea.lindgard@hel.fi

Mirka Nokka (keskinen, koillinen, pohjoinen, kulttuuri ja taideharrastukset), puh. 09 310 35165, 040 682 6870, mirka.nokka@hel.fi

Saana Saarikivi (itä, kaakko, Östersundom, digitaaliset harrastukset ja muut harrastukset), puh. 09 310 25211, 040 861 1440, saana.saarikivi@hel.fi


Suomen malli mediassa

Suomi tuo harrastukset kouluihin: "Tämä on maailman paras kerho". Sveriges Radio Finska 26.5.2021, haastattelu (1:15:27)

Pannukakkua ja animaatioita – harrastukset tuovat sisältöä koululaisten iltapäiviin. Hel.fi uutinen 15.5.2021

HS Lasten uutiset kävi tutustumassa harrastamisen Suomen mallin harrastuksiin Yhtenäiskoulussa. Uutislähetys 16.5.2021

Höpsönä koirista  innokkaat koululaiset uuden eläinharrastuksen parissa. Hel.fi uutinen 3.5.2021

Harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyy Helsingissä. Hel.fi uutinen 19.4.2021

Helsinkiläislapsille aletaan tarjota ilmaisia harrastuksia koulun jälkeen – Tavoitteena rauhoittaa illat perheiden ajaksi. Helsingin Sanomat 19.4.2021

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa Mukana-ohjelman virtuaalitapahtuma järjestettiin Helsinki-kanavalla  15.4. Mukana-ohjelma rakennettiin kaikki kaupungin toimialat yhdistäväksi strategiahankkeeksi eriarvoisuuden vähentämiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ohjelman päätöstapahtumassa koottiin yhteen kärkihankkeen onnistumisia sekä keskusteltiin siitä, mitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tulisi jatkossa tehdä. Yksi tilaisuuden puhujista oli harrastamisen Suomen mallin projektipäällikkö Irma Sippola. Osallistumislinkki

Youth Mental Health and Accessible Free Time Activities  verkkotapahtuma järjestettiin 24.2.2021. Projektipäällikkö Irma Sippola oli kertomassa harrastamisen Suomen mallista tässä tilaisuudessa, jonka järjesti Finnish Institute in the UK & Ireland. Verkkotapahtuman kotisivu Facebookissa.

Lapsille ja nuorille paljon uusia harrastusmahdollisuuksia, koulujen iltapäivät yhä monipuolisempia. Hel.fi uutinen 1.2.2021

Harrastuksista on tullut kalliita, menestykseen tähtääviä ja iso joukko lapsia jää niiden ulko­puolelle – Nyt ilmaiset ja lasten toivomat harrastukset tuodaan kouluun. Helsingin Sanomat 1.2.2021

Uusi kokeilu tuo maksuttomat harrastukset koulupäivän yhteyteen: "Tukevat perheiden yhdessäoloa iltaisin". Helsingin kaupungin projektipäällikkö Irma Sippola MTV Uutiset Uutisaamussa 19.1.2021 

Peruskoululaisille maksuttomat harrastukset koulupäivän perään – kokeilu alkaa yli tuhannessa suomalaiskoulussa. Yle uutiset 18.1.2021

Helsinki etsii kumppaneita harrastamisen Suomen mallin käynnistämiseen Helsingissä. Uutinen kaupungin verkkosivuilla 18.1.2021


Lisätietoa Suomen mallista (OKM)

Tietoa harrastamisen Suomen mallista ja koululaiskyselystä (OKM)

Harrastamisen Suomen mallille yhteyspiste ja tunnus. OKM tiedote 28.5.2021

Valtakunnallinen Koululaiskysely 2020 avataan uudelleen. OKM uutinen 19.2.2021

Kohti mallikasta toteutusta: Kokemuksia harrastamisen Suomen mallin pilotista ja eväitä kevään hakuun. OKM:n webinaarin tallenne 17.2.2021

Saarikko: Harrastamisen Suomen mallin seuraava vaihe liikkeelle. OKM tiedote 4.2.2021

112 kuntaa pilotoi harrastamisen Suomen mallia – toiminnassa mukana yli 200 000 oppilasta. OKM tiedote 13.1.2021

Koululaiskysely 2020: Tyttöjä kiinnostavat kuvataide, ruuanlaitto ja eläinharrastukset – poikia mopot, pelit, parkour ja jalkapallo. OKM tiedote 17.12.2020

Suomen mallin pilottiin haetaan kuntia mukaan – jaossa on lähes 10 miljoonaa euroa lasten ja nuorten harrastuksiin. OKM tiedote 28.10.2020


nuorten.helsinki/suomenmalli

#suomenmalli

harrastamisen Suomen mallin logo

Valokuva: Maarit Hohteri / Helsingin kaupunki