Suoraan sisältöön

Hintaryhmien määrittelyt

Lapsen määritelmä

- 7–17-vuotiaat

- Alle 7-vuotiailta ei peritä sisäänpääsymaksua

- Rastilan leirintäalueella lapseksi katsotaan 0–15-vuotiaat

- Kuntosalille lasten ikäraja 15–17 vuotta (alle 15-vuotias ei pääse kuntosalille)

Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua hakeneiden alennukseen oikeuttaa:

Oikeuden alennettuun sisäänpääsymaksuun asiakas voi todentaa oleskelulupakortilla tai todistuksella, josta käy ilmi turvapaikan tai tilapäisen suojelun hakeminen.

Opiskelijan alennukseen oikeuttaa:

- FSS-, International Student Card ISIC-, Osku-, Sakki-, Samok-, Suomen lukiolaisten liiton SLL-, SLL-ISIC-, SYL –kortti, VR:n ja Matkahuollon yhteinen kortti tai vastaava suomalainen (tai ISIC) opiskelijakorttisovellus

- Opiskelijakortin voimassaolo osoitetaan korttiin kiinnitettävällä lukukausitarralla, jonka kortin haltija saa opiskelijajärjestöltään. Opiskelijakorttisovelluksista otettuja kuvakaappauksia ei hyväksytä.

- Kelan ateriatukikortti

- Kelan opintotukipäätös kuluvalta lukuvuodelta

- Läsnäolotodistus

- Voimassa lukuvuoden kerrallaan (todistuksista pitää selvitä opiskelijan henkilöllisyys, oppilaitos ja opintojen kesto). Opiskelun tulee olla päätoimista, kestää vähintään 9kk ja opintotunteja on 25h viikossa.

Ei alennusta oppisopimuskoulutuksessa, aikuislukiossa tai työvoimakoulutuksessa opiskeleville. Ei alennusta yliopistojen ja korkeakoulujen jatko-opiskelijoille eli lisensiaateiksi ja tohtoreiksi opiskeleville.

Huom! lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat suorittavat kuitenkin perustutkintoa ja saavat siten opiskelija-alennuksen.

Työttömän alennukseen oikeuttaa:

- Kelan tai työttömyyskassan korkeintaan 3kk ikäinen maksuilmoitus työttömyysetuudesta

- TE-palveluiden korkeintaan 3kk ikäinen todistus työttömyydestä

- Todistus työnhaun voimassaolosta TE-palveluiden Oma asiointi -sivuilta

- Ei alennusta TE-palveluiden asiakaskortilla eikä työvoimapoliittisella lausunnolla. Ei alennusta TE-palveluiden tai työttömyyskassan sähköposteilla tai tekstiviesteillä.

Eläkeläisen tai seniorin alennukseen oikeuttaa:

- Kansaneläkelaitoksen eläkekortti tai muu eläkekassan tai säätiön vastaava eläkekortti

- vähintään 64 vuoden ikä

Ei alennusta osa-aikaeläkeläisille tai määräaikaiseläkeläisille.

Invalidin alennukseen oikeuttaa:

- Invalidin pysäköintilupa

- Näkövammaiskortti

- EU:n vammaiskortti

- Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua varten myönnetty kaupunkikortti

- HSL:n ”Oikeus saattajaan” -kortti

Mikäli asiakas on oikeutettu henkilökohtaiseen avustajaan, pääsee avustaja liikuntapaikalle maksutta. Avustajan tarpeen todistamiseen kelpaa esim. EU:n vammaiskortin A-tunnus, HSL:n ”Oikeus saattajaan” –kortti tai sosiaali- ja/tai terveyspalveluiden kirjallinen todistus.

Varusmies- ja siviilipalvelun alennukseen oikeuttaa:

- Varusmieskortti

- Siviilipalvelustodistus

- Ei alennusta puolustusvoimien henkilökunnalle.

Sotaveteraanin alennukseen oikeuttaa:

- rintama-, sotilas- ja rintamapalvelustunnus (esim. kelakortin R-tunnus tai rintamalisäkortti)

- rintamapalvelustunnuksen hakeneet Lotat

- Ei alennusta rauhanturvaajaveteraaneille tai muiden maiden armeijoissa palvelleille.

Omaishoitajan alennukseen oikeuttaa:

- Korkeintaan 3kk vanha palkkakuitti tai palkkatodistus maksetusta omaishoidon tuesta Helsingin kaupungilta  • Ei alennusta toimeentulotuen perusteella
  • Todistukset käyvät myös sähköisessä muodossa
  • Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä