Suoraan sisältöön

Seuraparlamentti

Tietoa Helsingin seuraparlamentista
Seuraparlamentti on 2009 perustettu helsinkiläisten liikuntaseurojen yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin liikuntatoimen kanssa.

Se on asiantuntijaelin Helsingin kaupungin päätöksenteon seuratoimintaa koskevissa asioissa, mutta sillä ei ole varsinaista päätösvaltaa.

Seuraparlamentin päätavoitteena on koko liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen Helsingissä. Sen tavoitteena on vahvistaa seurojen ja liikuntatoimen välistä yhteistyötä seuratoimintaa koskevissa kysymyksissä.

Seuraparlamentti voi omalta osaltaan myös edistää Helsingin kaupungin eri hallintokuntien välistä yhteistyötä liikunnan parhaaksi.

Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntatoimen käyttöön seurakentän yhteinen näkemys keskeisistä niiden toimintaan vaikuttavista asioista kaupungin päätöksenteossa. Aktiivinen seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää yhteistyötä edelleen.

Seuraparlamentin kokoonpano on puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä. Parlamentti valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Seuraparlamentilla on sihteeri, joka toimii yhteistyössä seurojen ja liikuntaviraston kanssa. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa liikuntalautakunnan ja liikuntaviraston edustajat. Parlamentin toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Se kokoontuu vuosittain 4-6 kertaa.

Seuraparlamentti valitaan seurojen avoimessa kokouksessa. Jokaisella seuralla on yksi ääni. Valinnassa voidaan käyttää ehdollepanotoimikuntaa.

Parlamentin jäsenistön valinnassa pyritään monipuolisuuteen: esimerkiksi toimi- ja luottamushenkilöitä, yksilö- ja joukkuelajeja, huippu-urheilua ja terveysliikuntaa, lasten ja nuorten liikuntaa, erityisryhmien liikunta ja Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu. Naisia ja miehiä pyritään valitsemaan tasapuolisesti.

Helsingin seuraparlamentin facebook -sivut

Ryhmään voi pyytää jäsenyyttä päästäkseen mukaan keskusteluun.