Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

pöytäkirjanpitäjät
Miska Nera, hallintoasiantuntija, p. 09 310 37012
Marko Luukkanen, lakimies, p. 09 310 89130  (varalla)
Pia Uljas, hallintopäällikkö, p.09 310 87042 (varalla) 

Lautakunnan sihteeri
Miska Nera, hallintoasiantuntija, p. 310 37012

Tiedottaja     
Essi Eranka, viestintä- ja markkinointipäällikkö, p. 09 310 74342
Jussi Kaisjoki, asiakkuudet ja vuorovaikutusyksikkö, yksikön päällikkö, puh. 09 310 29870
Anne Euramaa, vuorovaikutusasiantuntija, p. 09 310 32411
Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija, p. 09 310 85504
Mari Pietarila, viestintäasiantuntija, p. 310 37007   

Sähköpostiosoitteet
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Kokouspaikka ellei toisin mainittu: 
Fredriksberg, Konepajankuja 3, 2. krs.

Kokoukset eivät ole avoimia yleisölle, ellei lautakunta toisin päätä.

Lisätietoja lautakunnan päätöksistä antaa Helsingin kaupungin kirjaamo.