Suoraan sisältöön

Tehtävät

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta huolehtii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävistä.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 1. päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet
 2. valvoo avustusperiaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja kirjastojaosto asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huolehtii taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kulttuuri- ja kirjastojaosto

 1. asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista
 2. antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta
 3. päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta
 4. hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta
 5. valvoo avustusten käyttöä
 6. vahvistaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat.

Liikuntajaosto

Liikuntajaosto asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon 
toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huolehtii liikuntatoimintaan ja liikuntapolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikuntajaosto

 1. asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista
 2. antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta
 3. päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta
 4. hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta
 5. valvoo avustusten käyttöä.

Nuorisojaosto

Nuorisojaosto asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huolehtii nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä seuraa nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumista kaupungissa.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikuntajaosto

 1. asettaa osaltaan palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista
 2. antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta
 3. päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta
 4. hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta
 5. valvoo avustusten käyttöä.