Suoraan sisältöön

Nuorisojaosto

Nuorisojaosto. Kuva: Maarit Hohteri, Helsingin kaupunki

Kuvassa ylärivissä portailla vasemmalta Dennis Hamro-Drotz, Pazilaiti Simayijiang, Heta Hölttä. Alhaalla vasemmalta Riina Kasurinen, Sebastian Franckenhaeuser, Niilo Toivonen, Toni Ahva. Kuvasta puuttuvat varsinaisista jäsenistä Mari Holopainen, Pauliina Saares, Kalle Polkutie (kuvassa Kalle Polkutien tilalla varajäsen Heta Hölttä).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto asettaa osaltaan nuorison palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. 

Lisäksi jaosto huolehtii nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä seuraa nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumista kaupungissa.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijöinä nuorisojaoston kokouksissa toimivat:
- nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka koko nuorisopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa
- aluepäällikkö Katri Kairimo itäiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa
- aluepäällikkö Tiina Hörkkö läntiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa
- aluepäällikkö Heidi Hållman pohjoiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa.

Nuorisojaoston esityslistat ja päätökset

Nuorisojaoston päätöstiedotteet


Nuorisojaoston jäsenet

Jäsen

Varajäsen

Mari Holopainen  (Vihr.) pj.
mari.holopainen@gmail.com
Tommi-Juhani Jokinen
tommijuhani@tommijuhani.fi
Riina Kasurinen (Kok.)
kasurinen.riina@gmail.com
Konsta Nupponen
knupponen@gmail.com
Sebastian Franckenhaeuser (Kok.)  
sebastianfranckenhaeuser@gmail.com 
Helena Kantola
kantola10@hotmail.com
Dennis Hamro-Drotz (Kok.)
dhamrodrotz@gmail.com
Nina Sillantaka
nina@sillantaka.fi
Pauliina Saares (Vihr.)
pauliina.saares@gmail.com
Juho Heikkilä
heikkilajuhos@gmail.com
Otto Köngäs (SDP) varapj.   
otto.kongas@gmail.com
Riku Vainio
rikuvainio@suomi24.fi
Kalle Polkutie (Vas.)
polkutie@gmail.com
Heta Hölttä
heta.holtta@elisanet.fi
Teppo Marttinen (PS)        
teppo.marttinen@gmail.com
Selma Mäkitalo
sempu.makitalo@gmail.com
Pazilaiti Simayijiang (FP)
pazilaiti.simayijiang@gmail.com
Tintti Laiho        
tintti@laihot.com


JAA