Suoraan sisältöön

Nuorisojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto asettaa osaltaan nuorison palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. 

Lisäksi jaosto huolehtii nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä seuraa nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumista kaupungissa.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijöinä nuorisojaoston kokouksissa toimivat:
- nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka koko nuorisopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa
- aluepäällikkö Katri Kairimo itäiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa
- aluepäällikkö Tiina Hörkkö läntiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa
- aluepäällikkö Heidi Hållman pohjoiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa.

Nuorisojaoston esityslistat ja päätökset

Nuorisojaoston päätöstiedotteet


Nuorisojaoston jäsenet

Jäsen

Varajäsen
 
Nina Miettinen (Vihr.), puheenjohtaja miettinina@gmail.com
Konsta Lindi     lenni.lindi@gmail.com
Veera Hellman (Kok.) veera.hellman@gmail.com
Hari Parviainen
Joona Haavisto (Kok.) joona@joonahaavisto.fi
Ella Pauna        ella.pauna@helsinki.fi
Yuri Birjulin (Vihr.) yuribirjulin@windowslive.com
Helmi Lipiäinen helmi.lipiainen@gmail.com
Amin Hassan (Vihr.) amin.hassan1@outlook.com

Laura Serkosalo

Hanna Kivimäki (SDP, varapj.) hannaino@gmail.com
Riku Vainio
Kamal Jafi (SDP)
Sara Salonen saraa.salonen@gmail.com
Vili Saarnio (Vas.)
Anni Pihlaja anni.pihlaja@gmail.com
Emmi Piippo (RKP) emmi.piippo@helsinki.fi
Nicolas Sjöberg