Suoraan sisältöön

Nuorisojaosto


Nuorisojaoston jäsenet eturivissä vasemmalta lukien: Pauliina Saares, Sebastian Franckenhaeuser, Riina Kasurinen, Otto Köngäs, Kalle Polkutie ja takarivissä vasemmalta Teppo Marttinen, Bicca Olin. Kuvasta puuttuvat Pazilaiti Simayijiang, Dennis Hamro-Drotz.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto asettaa osaltaan nuorison palvelukokonaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. 

Lisäksi jaosto huolehtii nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä seuraa nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumista kaupungissa.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijöinä nuorisojaoston kokouksissa toimivat:
- nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka koko nuorisopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa
- aluepäällikkö Katri Kairimo itäiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa
- aluepäällikkö Tiina Hörkkö läntiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa
- aluepäällikkö Heidi Hållman pohjoiseen nuorisotyöhön kuuluvissa asioissa.

Nuorisojaoston esityslistat ja päätökset

Nuorisojaoston päätöstiedotteet


Nuorisojaoston jäsenet

Jäsen

Varajäsen

Pauliina Saares (Vihr.) pj.
pauliina.saares@gmail.com

Juho Heikkilä
heikkilajuhos@gmail.com

Riina Kasurinen (Kok.)
kasurinen.riina@gmail.com

Konsta Nupponen
knupponen@gmail.com

Sebastian Franckenhaeuser (Kok.)  
sebastianfranckenhaeuser@gmail.com 

Siiri Tuovila
siiri.tuovila@gmail.com 

Dennis Hamro-Drotz (Kok.)
dhamrodrotz@gmail.com

Nina Sillantaka
nina@sillantaka.fi

Bicca Olin (Vihr.)
bicca.olin@gmail.com

Lukas Korpelainen
lukas@korpelainen.fi

Otto Köngäs (SDP) varapj
otto.kongas@gmail.com

Riku Vainio
vainioriku9@gmail.com

Kalle Polkutie (Vas.)
polkutie@gmail.com

Heta Hölttä
heta.holtta@elisanet.fi

Teppo Marttinen (PS)        
teppo.marttinen@gmail.com

Selma Mäkitalo
sempu.makitalo@gmail.com

Pazilaiti Simayijiang (FP)
pazilaiti.simayijiang@gmail.com

Tintti Laiho        
tintti@laihot.com