Suoraan sisältöön

Vahingonkorvaukset

Vahingonkorvaukset

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa hallinnoimillaan alueilla ja liikuntapaikoissa tapahtuvista vahingoista, joita saattaa syntyä liikuntapaikan tai liikuntavälineen puutteellisesta kunnosta.  

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa pääsääntöisesti
- liikuntalaitoksista ja maauimaloista
- ulkoliikuntapaikoista ja ulkoilualueista
- merellisistä ulkoilualueista, venesatamista ja uimarannoista
- Rastilan leirintäalueesta

Vahingonkorvausta voidaan hakea alla olevalla lomakkeella. Hakemus liitteineen on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Vahingonkorvaushakemus (pdf)

Hakemus voidaan toimittaa postitse, telefaksilla tai henkilökohtaisesti kirjaamoon.

Kirjaamon postiosoite 
Helsingin kaupungin kirjaamo 
Liikuntapalvelukokonaisuus
PL 10 
00099 Helsingin kaupunki

Kirjaamon käyntiosoite
Kaupungintalo
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17

Hakemus voidaan toimittaa kirjaamoon myös sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi

JAA