Suoraan sisältöön

Liikuntajaosto


Kuvassa vasemmalta lukien: Heimo Laaksonen, Marika Sorja, Johanna Sydänmaa (ylh. rappusissa), Pekka Löfman, Joonas Kolehmainen ja Jukka Järvinen. Kuvasta puuttuvat varsinaisista jäsenistä Heidi Ruhala, Leila Vasama ja Zahra Abdulla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto asettaa osaltaan tavoitteita liikunnan palvelukokonaisuudelle sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. 

Lisäksi jaosto huolehtii liikuntatoimintaan ja liikuntapolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijöinä liikuntajaoston kokouksissa toimivat:
- liikuntajohtaja Tarja Loikkanen koko liikuntapalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa
- liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja (alkaen 1.8.2017) liikuntaan aktivointi -palveluun kuuluvissa asioissa
- liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre liikuntapaikat-palveluun kuuluvissa asioissa
- ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg ulkoilupalveluihin kuuluvissa asioissa.

Liikuntajaoston esityslistat ja pöytäkirjat

Liikuntajaoston päätöstiedotteet


Liikuntajaoston jäsenet

Jäsen

Varajäsen

Heimo Laaksonen (Kok.) pj.        
hemppa.laaksonen@kolumbus.fi
Kristiina Ilvonen
ankrilvo@gmail.com
Heidi Ruhala (Kok.)   
heidi.ruhala@elisanet.fi
Panu Hämäri
panu.hamari@hrd.fi
Pekka Löfman (Kok.)
pekka.lofman@planmecaareena.golf
Maria Miela
mariamiela97@gmail.com
Johanna Sydänmaa (Vihr.) vpj
johanna.sydanmaa@edu.hel.fi
Joonas Lyytinen
joonas.lyytinen@iki.fi
Joonas Kolehmainen (Vihr.)
joonas.kolehmainen@gmail.com
Nina Miettinen        
miettinina@gmail.com
Leila Vasama (SDP)
leila.vasama@gmail.com
Harri Laiho
harri.laiho@liiketalousopisto.fi
Jukka Järvinen (SDP)
jukka@jukkajarvinen.net
Pirjo Kivistö        
pirjo.kivisto@gmail.com
Zahra Abdulla (Vas.)
zahra.abdulla@gmail.com
Markus Lehtola
markus.j.lehtola@gmail.com
Marika Sorja (PS.)
marika.sorja@gmail.com
Jari Laukas
zonnendaali@gmail.com