Suoraan sisältöön

Liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto asettaa osaltaan tavoitteita liikunnan palvelukokonaisuudelle sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. 

Lisäksi jaosto huolehtii liikuntatoimintaan ja liikuntapolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijöinä liikuntajaoston kokouksissa toimivat:
- liikuntajohtaja Tarja Loikkanen koko liikuntapalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa
- liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja liikuntaan aktivointi -palveluun kuuluvissa asioissa
- vs. liikuntapaikkapäällikkö Marjaana Risku liikuntapaikat-palveluun kuuluvissa asioissa
- ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg ulkoilupalveluihin kuuluvissa asioissa.

Liikuntajaoston esityslistat ja pöytäkirjat

Liikuntajaoston päätöstiedotteet


Liikuntajaoston jäsenet


Jäsen

Varajäsen

Sami Muttilainen (Vas.), pj. sami.muttilainen@gmail.com

Elina Vainikainen
elina.vainikainen@gmail.com

Maria Miala (Kok.)
Jaakko Haataja jaakko.haataja@gmail.com

Pekka Löfman (Kok.) pekka.lofman@planmecaareena.golf

Ella Pauna  ella.pauna@helsinki.fi

Arja Karhuvaara (Kok.),
varapuheenjohtaja 

Ilmari Heikkinen

Maria Nyqvist (Vihr.)
Mikael Ojala

Risto Kolanen (SDP)
risto.kolanen@pp.inet.fi
Kirsi Sutton kirsi.m.sutton@gmail.com

Hanna Mithiku (Vas.) 
Ahmad Hosseini

Teijo Aalto (PS)
Marika Sorja
marika.sorja@gmail.com
Kimmo Veijalainen (PS)

Marleena Isomaa
marleena.isomaa@gmail.com