Suoraan sisältöön

Liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto asettaa osaltaan tavoitteita liikunnan palvelukokonaisuudelle sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. 

Lisäksi jaosto huolehtii liikuntatoimintaan ja liikuntapolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijöinä liikuntajaoston kokouksissa toimivat:
- liikuntajohtaja Tarja Loikkanen koko liikuntapalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa
- liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja (alkaen 1.8.2017) liikuntaan aktivointi -palveluun kuuluvissa asioissa
- liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre liikuntapaikat-palveluun kuuluvissa asioissa
- ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg ulkoilupalveluihin kuuluvissa asioissa.

Liikuntajaoston esityslistat ja pöytäkirjat

Liikuntajaoston päätöstiedotteet


Liikuntajaoston jäsenet


Jäsen

Varajäsen

Sami Muttilainen (Vas.), puheenjohtaja sami.muttilainen@gmail.com
Elina Vainikainen 
elina.vainikainen@gmail.com
Maria Miala (Kok.)
Jaakko Haataja jaakko.haataja@gmail.com
Pekka Löfman (Kok.) pekka.lofman@planmecaareena.golf
Ella Pauna  ella.pauna@helsinki.fi
Arja Karhuvaara (Kok.),
varapuheenjohtaja 
Ilmari Heikkinen

Maria Nyqvist (Vihr.)
Mikael Ojala
Jukka Järvinen (SDP) jukka@jukkajarvinen.net
Kirsi Sutton kirsi.m.sutton@gmail.com
Hanna Mithiku (Vas.) 
Ahmad Hosseini
Teijo Aalto (PS)
Mia-Maria Heinänen miam.heinanen@gmail.com
Kimmo Veijalainen (PS)
Janiina Reilamo