Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuurijaosto
Kuvassa vasemmalta ylhäältä Pauliina Lehtinen, Elisa Gebhard, Otso Kantokorpi, Satu Silvo, Hannu Oskala ja Jenni Pajunen, alarivissä vasemmalta Jukka Mattila, Timo Vuori ja Petrus Pennanen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kulttuuri- ja kirjastojaosto. Jaosto asettaa osaltaan tavoitteita kulttuuripalvelukokonaisuudelle sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. 

Lisäksi jaosto huolehtii taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijät kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksissa:
- kulttuurijohtaja Tuula Haavisto koko kulttuuripalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa
- kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen kaupunginkirjastoon kuuluvissa asioissa
- museonjohtaja Tiina Merisalo kaupunginmuseoon kuuluvissa asioissa
- intendentti Aleksi Malmberg kaupunginorkesteriin kuuluvissa asioissa
- taidemuseon johtaja Maija Tanninen kaupungin taidemuseoon kuuluvissa asioissa
- vt. kulttuuripalvelupäällikkö Veikko Kunnas yleisiin kulttuuripalveluihin kuuluvissa asioissa.

Kulttuuri- ja kirjastojaoston esityslistat ja pöytäkirjat  1.1.2019 alkaen

Kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstiedotteet  1.1.2019 alkaen

Kulttuurijaoston esityslistat ja pöytäkirjat  31.12.2018 asti

Kulttuuri ja kirjastojaoston jäsenet

Jäsen

Varajäsen

Elisa Gebhard (SDP) pj.
elisa.gebhard@gmail.com
Tuomas Finne
tuomas.finne@gmail.com
Jenni Pajunen (Kok.) vpj.
jenni@jennipajunen.fi
Lasse Pipinen  
lasse.pipinen@gmail.com
Timo Vuori (Kok.)
timo.tapani.vuori@gmail.com
Sirpa Kivilaakso 
sirpa.kivilaakso@kolumbus.fi
Hannu Oskala (Vihr.)
hannu.oskala@gmail.com
Marianne Niemelä
mariannekniemela@gmail.com
Pauliina Lehtinen (Vihr.)
pauliina.lehtinen@vihreat.fi
Aino Toiviainen-Koskinen        
ainotoiviainenkoskinen@gmail.com
Satu Silvo (Vihr.)
satu@satusilvo.fi
Ville Ylikahri
ville.ylikahri@gmail.com
Elisa Tarkiainen (Kok.) 
elisa.tarkiainen@vm.fi  
Jukka Mattila
jukka.mattila@aalto.fi
Antti Kauppinen (Vas.)
anttitapiokauppinen@gmail.com
Katja Niemi
katja.niemi@gmail.com
Petrus Pennanen (Pir.)
petrus.pennanen@gmail.com
Satu Immonen
satu.immonen@piraattipuolue.fi
JAA