Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kulttuuri- ja kirjastojaosto. Jaosto asettaa osaltaan tavoitteita kulttuuripalvelukokonaisuudelle sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. 

Lisäksi jaosto huolehtii taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijät kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksissa:
- vs. kulttuurijohtaja Reetta Heiskanen koko kulttuuripalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa
- kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen kaupunginkirjastoon kuuluvissa asioissa
- vs. museonjohtaja Minna Sarantola-Weiss kaupunginmuseoon kuuluvissa asioissa
- intendentti Aleksi Malmberg kaupunginorkesteriin kuuluvissa asioissa
- kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas yleisiin kulttuuripalveluihin kuuluvissa asioissa.

Kulttuuri- ja kirjastojaoston esityslistat ja pöytäkirjat  1.1.2019 alkaen

Kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstiedotteet  1.1.2019 alkaen

Kulttuurijaoston esityslistat ja pöytäkirjat  31.12.2018 asti


Kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenet

Jäsen

Varajäsen

Sirpa Asko-Seljavaara (Kok.), puheenjohtaja sirpa.askoseljavaara@gmail.com
Balan Pillai
balan.pillai@doctor.com
     

Lotta Backlund (Kok.) backlund.lotta@gmail.com

Jari Nissinen jari.nissinen@outlook.com

Pertti Sivonen (Kok.)   pertti@perttisivonen.fi


Sanna Kantola sanna@lumiaccessories.com

Tuula Yrjö-Koskinen (Vihr.),
varapuheenjohtaja tuulayk@gmail.com

Ville Sinnemäki ville.sinnemaki@gmail.com


Mikko Leisti (Vihr.) 

Kirsikka Ruohonen kirsikka.ruohonen@gmail.com

Fardoos Helal (SDP) fardooshelal@gmail.com

David Caceres Del Castillo

Jemi Heinilä (SDP) jemi.heinila@gmail.com

Mirka Virolainen

Antti Kauppinen (Vas.) anttitapiokauppinen@gmail.com

Laura Lintula  laura.lintula@gmail.com
Henrika Zilliacus-Tikkanen
(RKP)


Kasper Kannosto kasperkannosto@gmail.com