Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kulttuuri- ja kirjastojaosto. Jaosto asettaa osaltaan tavoitteita kulttuuripalvelukokonaisuudelle sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. 

Lisäksi jaosto huolehtii taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijät kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksissa:
- kulttuurijohtaja Mari Männistö koko kulttuuripalvelukokonaisuudelle kuuluvissa ja kahden tai useamman palvelun ylittävissä asioissa
- kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen kaupunginkirjastoon kuuluvissa asioissa
- museonjohtaja Reetta Heiskanen kaupunginmuseoon kuuluvissa asioissa
- intendentti Aleksi Malmberg kaupunginorkesteriin kuuluvissa asioissa
- taidemuseon johtaja Maija Tanninen kaupungin taidemuseoon kuuluvissa asioissa
- kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas yleisiin kulttuuripalveluihin kuuluvissa asioissa.

Kulttuuri- ja kirjastojaoston esityslistat ja pöytäkirjat  1.1.2019 alkaen

Kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstiedotteet  1.1.2019 alkaen

Kulttuurijaoston esityslistat ja pöytäkirjat  31.12.2018 asti


Kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenet

Jäsen

Varajäsen

Sirpa Asko-Seljavaara (Kok.), puheenjohtaja
Balan Pillai

Lotta Backlund (Kok.)
Jari Nissinen

Akseli Herlevi (Kok.)
Sanna Kantola 

Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.),
varapuheenjohtaja
Ville Sinnemäki


Mikko Leisti (Vihr.) 

Kirsikka Ruohonen

Fardoos Helal (SDP)

David Caceres Del Castillo

Jemi Heinilä (SDP)

Mirka Virolainen

Antti Kauppinen (Vas.)

Laura Lintula 
Henrika Zilliacus-Tikkanen
(RKP)


Kasper Kannosto