Lautakunnan päätösasiakirjat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kolme jaostoa: kulttuuri ja kirjastojaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Päätöstiedotteet

Pöytäkirja korvaa esityslistan, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA