Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta huolehtii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävistä. Lautakunnalla on kolme jaostoa: kulttuuri- ja kirjastojaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta aloitti toimintansa kaupungin siirtyessä pormestarimalliin 1.6.2017. Uudistuksen yhteydessä lopetettujen lautakuntien asiakirjoihin voi tutustua arkistossa.

JAA