Suoraan sisältöön

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus nuorisotoimintaan ja nuoria talon edessä


Toiminta-avustus on vuosiavustus, jota myönnetään helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten tai yhdistysten varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastojen yleisen toiminnan tukemiseen.

Avustusta voivat saada vähintään edellisenä vuonna toimintansa aloittaneet helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistykset, joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 osaa on alle 29-vuotaiaita ja yli puolet on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Avustuksen yhteydessä haetaan tarvittaessa vuokra-avustusta.

Edellisenä vuonna avustusta saaneet voivat hakea ennakkoa ja sitä myönnetään enintään puolet edellisen vuoden avustuksen määrästä.

Hakijan on tehtävä hakemus määräaikaan mennessä Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa. Ennen hakemuksen tekemistä on hyvä tutustua avustusten myöntämisperusteisiin.


Hae nuorisotoiminnan avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Nuorisotoiminnan avustukset -pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank