Suoraan sisältöön

Sähköinen hakemus ja liitteet

Nainen tietokoneen äärellä


Kaikkia nuorisotoiminnan avustuksia haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta nuorisotoimen lomakkeilla. Myös hakemuksessa tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisen järjestelmän kautta. Liitteitä voi toimittaa sähköisesti myös varsinaisen hakemuksen jättämisen jälkeen annettuun määräaikaan mennessä.

Eri avustusmuodoille on omat lomakkeensa. Lomakkeen yhteydessä löytyy myös tarkempi kuvaus avustuksesta ja hakemuksen käsittelyn vaiheista.

Alla olevista palvelukuvaus ja sähköinen hakemus -linkeistä pääset suoraan haluamaasi hakemuslomakkeeseen:

Palkkausavustus kuluvalle vuodelle (palvelukuvaus ja sähköinen hakemus)

Toiminta-avustus kuluvalle vuodelle (palvelukuvaus ja sähköinen hakemus)

Loma-aikojen leiriavustus tulevalle kaudelle 1.11.-31.10. (palvelukuvaus ja sähköinen hakemus). Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tiedot suunnitelluista leireistä sille tarkoitetulla lomakkeella (Excel).

Loma-aikojen leiriavustusselvitys menneeltä kaudelta 1.11.-31.10. (palvelukuvaus ja sähköinen selvitys). Selvityksen liitteenä tulee toimittaa Ennakkotiedot leireistä -lomake, jota on täydennetty toteutuneilla leirillä.

Palkkausavustusennakko tulevalle vuodelle (palvelukuvaus ja sähköinen hakemus)

Toiminta-avustusennakko tulevalle vuodelle (palvelukuvaus ja sähköinen hakemus)

Projektiavustus (palvelukuvaus ja sähköinen hakemus). Rekisteröimättömien toimintaryhmien on toimitettava erillinen yhteystieto-liite (Word). 

Myönnetty projektiavustus selvitetään  Projektiavustusselvitys -lomakkeella päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä.

Starttiavustusta haetaan joko projektiavustushakemuksella (palvelukuvaus ja sähköinen hakemus) tai toiminta- ja palkkausavustushakemuksella (palvelukuvaus ja sähköinen hakemus)

Talokerhoavustusta haetaan projektiavustushakemuksella (palvelukuvaus ja sähköinen hakemus).


Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelun tuki:
Sähköisen asioinnin neuvonta auttaa asiointi.hel.fi-sivujen käytössä: puh. 09 310 88800 (ma-pe klo 8-18).


Hae nuorisotoiminnan avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Nuorisotoiminnan avustukset -pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank