Suoraan sisältöön

Projektiavustukset

Projektiavustus ja nuorisoa tapahtumassa


Projektiavustus on kertaluonteinen avustus helsinkiläiselle nuorisojärjestölle ja nuorten toimintaryhmälle (ks. myös Sponssi) nuorisotoiminnallisen projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.

Projektiavustuksista myönnetään myös

  • Starttiavustusta toimintansa aloittavalle tai uudelleen käynnistävälle helsinkiläiselle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle, joka täyttää toiminta-avustusta saavan järjestön kriteerit.
  • Talokerhoavustusta talokerhojen nuorisotoiminnan järjestämiseen.

Hakijan on tehtävä hakemus ennen projektin alkua Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa. Ennen hakemuksen tekemistä on hyvä tutustua avustusten myöntämisperusteisiin.

Huom! Heinäkuussa ei tehdä päätöksiä.

Hae nuorisotoiminnan avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Nuorisotoiminnan avustukset -pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank