Suoraan sisältöön

Palkkausavustus

Palkkausavustus ja nuoria ihmisiä


Palkkausavustus on vuosiavustus, jota myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja, osastoja, toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista. Yhdistyksen jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista tulee 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Hakijoille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein. Arvioinnista vastaa kumppanuusyksikkö.

Edellisenä vuonna avustusta saaneet voivat hakea ennakkoa ja sitä myönnetään enintään puolet edellisen vuoden avustuksen määrästä.

Hakijan on tehtävä hakemus määräaikaan mennessä Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa. Ennen hakemuksen tekemistä on hyvä tutustua avustusten myöntämisperusteisiin.


Hae nuorisotoiminnan avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Nuorisotoiminnan avustukset -pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank