Suoraan sisältöön

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustusten hakuprosessia kuvaava infografiikka


1. Tutustu ohjeisiin

Tutustu eri avustusmuotoihin, avustusten myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin: 


2. Valmistaudu hakemuksen jättämiseen

Hanki tarvittavat taustatiedot sekä kokoa vaaditut liitteet hakemuksen jättämistä varten.


3. Tee sähköinen hakemus

Avustushakemus tehdään Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa osoitteessa asiointi.hel.fi. Lue lisää hakemuksessa tarvittavista tiedoista ja liitteistä:


4. Hakemuksesi käsittely

Hakemus käsitellään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Nuorisopalvelukokonaisuuden kumppanuusyksikössä. Hakemusten käsittely perustuu kokonaisarviointiin sekä siihen, miten hyvin hakija täyttää nuorisotoiminnan avustusten myöntämisperusteet. Avustukset ovat harkinnanvaraisia, vain loma-aikojen leiriavustuksissa on mukana laskennallinen periaate. Käsittelyajan pituus riippuu haettavasta avustuksesta. 

Lisäksi käsittelyssä noudatetaan seuraavia ohjeita:


5. Päätös

Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto (toiminta- ja palkkausavustus, projektiavustuksiin kuuluva starttiavustus, loma-aikojen leiriavustus sekä yli 3 000 euron projektiavustus) tai sen delegoimana nuorisopalvelujen kumppanuuspäällikkö (toiminta- ja palkkausavustusennakot sekä projektiavustukset enintään 3 000 euroon asti).

Avustusten myöntäminen perustuu siihen, miten hyvin hakija täyttää nuorisotoiminnan avustusten myöntämisperusteet. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta.

Päätöksistä tehdään päätöstiedote kokouksen jälkeen. Pöytäkirja korvaa ilmestyttyään esityslistan ja päätöstiedotteen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.

Tilaa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätöstiedotteet suoraan sähköpostiisi STT Infon kautta:

Myönnetyistä avustuksista on julkaistu avointa dataa Helsinki Region Infoshare -palvelussa.


6. Noudata avustuksen käyttämistä ja raportointia koskevia ohjeita

Tiedotus- ja markkinointimateriaaleissa tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana sekä käyttää mahdollisuuksien mukaan Helsinki-tunnusta.


Muutoksista ilmoittaminen

Muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi ilmoittaa Nuorisopalveluiden kumppanuusyksikköön.


Oikaisuvaatimus

Avustuksen hakijalle lähetetään päätöksen yhteydessä ohje mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemistä varten.


Hae nuorisotoiminnan avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Nuorisotoiminnan avustukset -pääsivulle