Suoraan sisältöön

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Kaksi ihmistä tietokoneiden äärellä


Lue huolellisesti avustuksen käyttöön ja raportointiin liittyvät ehdot ja ohjeet:


Avustuksen maksaminen

Myönnetyt avustukset ja avustusennakot maksetaan Helsingin kaupungin yleisohjeen edellyttämällä tavalla.

Jotta avustus voidaan maksaa, rekisteröidyn yhdistyksen tai nuorten toimintaryhmän täysi-ikäisen edustajan on toimitettava tiliotekopio tai muu pankin antaman tilitodistus, josta selviää tilin omistajan nimi ja tilinumero sekä pankin tiedot.

Avustukset maksetaan yhdistyksen tai toimintaryhmän ilmoittamalle tilille rahalaitokseen tai hyväksyttäviä laskuja tai tositteita vastaan. Avustuksen päätöksentekijä päättää maksutavasta. Nuorisojaoston päätöksen mukaiset ja sen delegoimat avustukset hyväksyy maksettaviksi kumppanuuspäällikkö.

Yhteyshenkilö avustuksien maksatuksiin liittyvissä kysymyksissä: Minna Leino, hallintosihteeri, (09) 310 89044, minna.leino@hel.fi

Helsingin kaupungilla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan. Nuorisopalvelut valvoo avustuksen käytön ohjeiden noudattamista. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin.


Helsinki-tunnuksen käyttö

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana.


Hae nuorisotoiminnan avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Nuorisotoiminnan avustukset -pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank