Suoraan sisältöön

Nuorisotoiminnan avustukset

Helsinki pika-avustus

Kaupunki tarjoaa Helsinki pika-avustusta edistämään kulttuurin, nuorison ja liikunnan uudenlaista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin.

Pika-avustuksen kokonaissumma on 300 000 euroa ja avustussumma per hakija on maksimissaan 5 000 euroa. Pika-avustuksen tavoitteena on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja osallistaa kaupunkilaisia tilanteessa, jossa lähes kaikki kasvokkain tapahtuva toiminta on tauolla. Avustusta myönnetään uudenlaiseen digitaaliseen ja virtuaaliseen toimintaan, tapahtumiin ja etätekemiseen, joka edistää helsinkiläisnuorten osallistumista ja sosiaalista vahvistamista. Haku on jatkuva ja se alkaa maanantaista 23.3. 2020. Hakemukset käsitellään kiireisinä.

Yhdistykset ja nuorten toimintaryhmät, joiden kotipaikka on Helsinki, voivat hakea pika-avustusta projektiavustuksen tavoin sähköisen asioinnin kautta ja hakuun liittyvät pääsääntöisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta samat ehdot ja ohjeistukset, joihin voi tutustua: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/projektiavustukset

Pika-avustuksena voidaan myöntää maksimissaan 5 000 euron suuruisia avustuksia.
Haku on jatkuva, hakemuksia otetaan käsittelyyn toistaiseksi noin kahden viikon välein ja ne käsitellään nopeutetulla aikataululla viranhaltijapäätöksenä. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn perjantaina 27.3. klo 16 mennessä tulleet hakemukset. Avustuksen käyttö pitää selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä. Avustukselle pitää perustaa oma kustannuspaikka.

Usein kysytyt kysymykset Nuorisotoiminnan Helsinki pika-avustuksista

Lisätiedot

kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen, puh 041 5121747
markku.toivonen@hel.fi


Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia ei peritä takaisin

Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin, jos toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu koronavirusepidemiasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eri jaostot (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaosto) tekevät tarkemmat ohjeet ja päätökset kevään aikana.

Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, jopa ensi vuoden kevääseen. Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.


---

Kaupunki tukee vuosittain helsinkiläisiä varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksiä, yhdistysten varhaisnuoriso- ja nuorisojaostoja sekä nuorten ryhmiä. Avustusmuodot ovat: vuosiavustukset eli toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä ympäri vuotta haettavat projektiavustukset. 

Lähtökohtana on, että yhdistyksen jäsenistä/aktiivisista toimijoista 2/3 on alle 29-vuotiaita ja/tai 7-28-vuotiaita. Tarkemmat kriteerit on lueteltu avustuskohdittain. Poikkeuksena loma-aikojen leiriavustus, joka on tarkoitettu helsinkiläisyhdistysten 7-16-vuotiaiden leiritoimintaan.

Kun haet avustuksia, tutustu huolellisesti avustusten myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Uusi lyhyempi osoite näille sivuille on www.hel.fi/nuorisonavustukset


Hae nuorisotoiminnan avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Ajankohtaista avustuksista

Toiminta-avustus

Palkkausavustus

Loma-aikojen leiriavustus

Projektiavustukset

Erillishaut

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot


Nuoria asemalla


Kuva: Helsinki Material Bank


JAA