Suoraan sisältöön

Liikunnan korona-avustus 2020

Hakuaika alkaa 5.10.2020 ja päättyy 1.11.2020 klo 23:59.

Koronaviruspandemia on vaikeuttanut helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaa eri tavoin. Kevään toimintasulku ja sen jälkeiset viranomaisten asettamat koronarajoitukset ovat vaikuttaneet suoraan seurojen taloudelliseen ja toiminnalliseen tilanteeseen.

Liikuntapalvelu tukee seuroja haastavassa tilanteessa avaamalla korona-avustuksen uudelleen hakuun. Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto on päättänyt kokouksessaan 1.10.2020 varata enintään 115 000 euroa liikuntaseuroille myönnettäviin korona-avustuksiin.

Hakukelpoiset yhteisöt

Korona-avustusta voivat hakea vuonna 2020 liikunnan toiminta-avustusten, tilankäyttöavustusten tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten piirissä olevat seurat. Avustusta ei myönnetä seuroille, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusta tai muuta korona-avustusta.

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa.

Haun erityinen kohdentaminen

Avustus kohdennetaan seurojen lapsille ja nuorille suunnatun maksuttoman toiminnan kulujen kattamiseen. Avustettavaksi toiminnaksi voidaan katsoa jo seuran olemassa oleva tai uusi maksuton toiminta sekä esimerkiksi niin sanottu vapaaoppilastoiminta, jossa perustellusta syystä myönnetään joitakin maksuttomia paikkoja normaalin toiminnan sisällä. Etusijalla on kestoltaan pidempiaikainen toiminta, esimerkiksi koko kauden mittainen, säännöllinen harjoitustoiminta.

Hakukelpoiset hakijat

Korona-avustus kohdistetaan niille seuroille:

  • joille koronasta aiheutunut toimintasulku 1.3.–31.5.2020 tai sen jälkeen viranomaisten asettamat koronarajoitukset ovat aiheuttaneet haasteellisimman toiminnallisen tai taloudellisen tilanteen JA
  • jotka järjestävät maksutonta toimintaa perheille tai 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille perinteisin toiminnan tavoin tai uusin keinoin tavoittaen erityisesti ne perheet, lapset ja nuoret, joiden mahdollisuus harrastaa on vaikeutunut pandemian aiheuttaman taloustilanteen vuoksi tai muusta taloudellisesta syystä.

Hakemusten arviointiperusteet

Avustushakemusten arvioinnissa noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita avustusten myöntämisessä sovellettavista yleisistä avustusperiaatteista ja avustusehdoista (28.10.2019 § 723) sekä liikuntajaoston (10.10.2019 § 15) päätöstä liikunnan avustusmuodoista ja –kriteereistä, avustusten hakuajoista sekä avustusten suuruuden laskentaperusteista. Lisäksi noudatetaan tätä erityisavustusta koskevia täydentäviä arviointikriteerejä.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Hakemuksia arvioitaessa tarkastellaan erityisesti seuraavia kriteereitä: 

  • Toiminnan maksuttomuus.
  • Avustuksella tavoitettavien lasten- nuorten ja perheiden määrä, joiden mahdollisuus harrastaa on vaikeutunut pandemian aiheuttaman taloustilanteen vuoksi tai muusta taloudellisesta syystä.
  • Toiminnan laajuus ja kesto. Etusijalla on kestoltaan pidempiaikainen toiminta, esimerkiksi koko kauden mittainen, säännöllinen harjoitustoiminta.
  • Koronaviruksesta aiheutuneen toimintasulun 1.3.–31.5.2020 tai sen jälkeisten viranomaisten asettamien koronarajoitusten mukanaan tuomien toiminnallisten ja/tai taloudellisten haasteiden laajuus
  • Yhteisön omarahoitusosuus hankkeessa on vähintään 20%
  • Avustuksen hakija ei ole saanut opetus- ja kulttuuriministeriön tai jonkin muun tahon myöntämää korona-avustusta.

Kaupungin avustusten yleisohjeet (linkki pdf-tiedostoon)

Kuva-toimialan yhteiset avustusperiaatteet (linkki uudelle sivulle)

Liikunnan avustusten myöntämisen periaatteet ja hakuohje vuodelle 2020 (linkki pdf-tiedostoon)

Avustuksen käyttäminen

Avustusten käytössä noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita ja liikunnan avustusten myöntämisen periaatteita ja hakuohjeita.

Avustusta voidaan myöntää arviointikriteerien mukaiseen maksuttomaan toimintaan 31.5.2021 saakka.

Usein kysytyimmät kysymykset

Jäikö jokin vielä pohdituttamaan? Katso liikunnan korona-avustusten kysytyimmät kysymykset ja vastaukset.

Avustuksen hakeminen

1. Avustusta haetaan liikunnan laitosavustuslomakkeella. Tutustu täyttöohjeeseen (pdf-tiedosto) ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuslomakkeelle pääset tästä linkistä: https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/avustus/livTalousarvioavustus/?new=1

2. Järjestelmä pyytää sinua kirjautumaan sisään Helsingin kaupungin sähköiseen asiointipalveluun. Voit kirjautua joko yrityksen Katso-tunnisteilla (ensisijainen kirjautumismuoto) tai henkilökohtaisilla tunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla (toissijainen kirjautumismuoto).

3. Täytä hakemus täyttöohjeen mukaisesti.

4. Avustushakemuksen täytettyäsi täytä myös avustuksen pakollinen liite: 
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/hd2mfynwdv
Täytä kyselyn kaikki kohdat. Mikäli jokin luku ei ole hakemuksen kannalta oleellinen, laita kohtaan 0. Kyselylomakkeen mallin näet tästä linkistä. (linkki pdf-tiedostoon) 

5. Sekä asioinnin avustushakemuslomake että Questback-liite tulee olla palautettuna 1.11.2020 klo 23.59 mennessä. Lähetäthän hakemuksesi ajoissa, sillä myöhästyneet hakemukset esitetään hylättäviksi. 

HUOM! Chrome-selainta käytettäessä voi esiintyä vaikeuksia kaupungin sähköisessä järjestelmässä. Myös asioidessa ulkomailta käsin voi kaupungin sähköisessä järjestelmässä olla ongelmia, jotka estävät hakemuksen täytön.

Hakemukseen liitettävät pakolliset liitteet

Avustushakemuksen tarkempia tietoja ja käyttötarkoitusta kartoittava Questback-kysely 

Lisätietoja tarvittaessa:

Eerikki Pihlajamaa 
eerikki.pihlajamaa@hel.fi 
040 506 1886

Avustuksen käytön raportointi

Avustuksesta raportoidaan erillisellä selvityslomakkeella viimeistään 1.10.2021 mennessä. Linkki selvityslomakkeeseen: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/yfvmwsd0yb
Voit katsoa selvityslomakkeen kysymykset etukäteen tästä linkistä.

Siirry takaisin liikunnan avustusten etusivulle