Suoraan sisältöön

Liikunnan korona-avustus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tuo haettavaksi avustuksen, jonka tavoitteena on palauttaa toiminnan volyymi koronapandemiaa edeltävälle tasolle sekä vähentää pandemian aiheuttamia suoria ja välillisiä haittoja. Liikunnan osuus avustusmäärärahasta on 1,05 miljoonaa euroa.

Liikunnan korona-avustusta myönnetään helsinkiläisille liikunta ja urheiluseuroille, jotka ovat vuosina 2021 ja/tai 2020 olleet Liikunnan toiminta-avustuksen, tilankäyttöavustuksen tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten piirissä. Avustuksen tarkoituksena on paikata pandemian aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia seurojen liikuntatoimintaan sekä edistää seurojen toiminnan, volyymin ja talouden elpymistä koronaa edeltäneelle tasolle. Avustus jaetaan toiminta-avustuksen kaltaisena yleisavustuksena. 

Avustuksen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten toimintaa sekä niitä seuroja, jotka ovat kärsineet toimintaan ja tilojen käyttöön kohdistuneista rajoituksista ja suluista. Avustettava seura saa käyttää ja kohdentaa myönnettävän avustuksen oman harkintansa mukaan kuitenkin niin, että avustuksen käytön tarkoituksena tulee olla toiminnan ja talouden elvyttäminen sekä harrastajien palauttaminen takaisin toimintaan. Avustuksen käytössä tulee noudattaa Helsingin kaupungin yleisiä avustusperiaatteita. Avustus tulee käyttää vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Päätöksen liikunnan korona-avustuksen tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto.

Avustuksen hakeminen

Avustushaku alkaa 20.9.2021 ja päättyy 8.10.2021 klo 16.00.

Avustusta haetaan sähköisen asioinnin kautta liikunnan toiminta- ja tilankäyttölomakkeella sekä erillisellä Questback-lomakkeella.  Seuran tulee liittää toiminta- ja tilankäyttölomakkeelle viimeisin hyväksytty tilinpäätös, mikäli sitä ei ole tallennettu järjestelmään aiemmin.

Mikäli hakemus saapuu hakuajan jälkeen, se hylätään. Hakemus on täydellinen, kun molemmat lomakkeet (sähköisen asioinnin toiminta- ja tilankäyttöavustus ja Questback-lomake) ovat saapuneet perille. Hakijalla on vastuu siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. 

Sähköinen asiointi

Questback-lomake

Lomakkeen täyttöohje (PDF)

Hakuun liittyen toteutamme kaksi infotilaisuutta Teams-sovelluksella seuraavasti:  

  • maanantai 20.9. klo 17.00–18.00
  • tiistai 21.9. klo 14.30–15.30 

Ilmoittautuminen infoihin tapahtuu viimeistään sunnuntaina 19.9.2021 sähköpostitse osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille maanantaina 20.9.

Tilaisuuksien esitysmateriaali tästä linkistä (PDF)

Lisätietoa tarvittaessa  

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, ritva.oljakka@hel.fi, puh. 09 310 87439  

Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, lassi.laitinen@hel.fi, puh. 09 310 87947
    
Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, janina.kauppinen@hel.fi , puh. 09 310 37159Yhteystiedot

Muut avustusmuodot

Liikunnan avustusten etusivu

Siirry sähköiseen asiointipalveluun (asiointi.hel.fi)