Suoraan sisältöön

Liikunnan avustukset

Liikuntalaissa (390/2015) säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla.

Liikuntatoimen avustuksia myönnetään vuosittain helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaan liikuntajaoston vahvistaman avustusten hakuohjeen mukaan. Avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa asiointi.hel.fi

Avustukset 2020

Vuoden 2020 liikuntatoimen toiminta- ja tilankäyttöavustusten haku päättyy maanantaina 17.2.2020.
Tapahtuma-avustuksia ja starttiavustusta on mahdollista hakea ympäri vuoden.

Ajankohtaista avustuksista

Sähköiseen hakemukseen liittyviä muutoksia

Yhdistysrekisteri uudistuu 18.9.2019  — Yhdistyksille Y-tunnus ja uudet palvelut
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) uudistaa yhdistysrekisterin tietojärjestelmät kokonaisuudessaan 18.9.2019. Samalla kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saavat Y-tunnuksen. Myös yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuvat.

Lisätietoja PRH:n sivuilta

Yhteisöjen tunnistautumiseen tulossa muutoksia – Tutustu ajoissa Suomi.fi -palveluun!

Verohallinnon ylläpitämä Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 loppuun mennessä.
Katso-tunnisteiden sijasta siirrytään käyttämään väestörekisterikeskuksen ylläpitämää Suomi.fi -kirjautumista. 

Lisätietoja ja ohjeita Suomi.fi-valtuuksien
käyttöönottoon

Liikunnan palvelu järjestää vuoden 2020 avustusten hakemisesta 

Infotilaisuudet

Pirkkolan Uimahallin kokoushuone, osoite Metsätie 6, 00630 Helsinki


Liikuntamyllyn kokoustila, Jauhokuja 3, 00920 Helsinki.

Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset

Vuoden 2020 avustuskelpoisuutta, toiminta- ja tilankäyttöavustusta, suunnistuskartta-avustusta sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta tulee hakea 17.2.2020 mennessä.

Avustuskelpoisuusehdot täyttävien seurojen avustusmuodot ja hakuaika

1) Toiminta-avustus, hakuaika 17.2.2020 mennessä
Toiminta-avustus on yleisavustus seuran toimintaan.

Avustuslomakkeen täyttöohje (PDF)  

2) Tilankäyttöavustus, hakuaika 17.2.2020 mennessä
Tilankäyttöavustus on kohdennettu avustus vuoden 2020 tilankäyttöön.

Liite tilankäyttöavustushakemukseen (exel-tiedosto)
Huom! Tallenna liite koneellesi ja täytettyäsi liitä se hakemuksen liitteeksi.

3) Suunnistuskartta-avustus, hakuaika 17.2.2020 mennessä
Suunnistusseuroille myönnettävä avustus suunnistuskarttojen valmistuskustannuksiin. 

Muut avustukset

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus, hakuaika 17.2.2020 mennessä
Yleisavustus helsinkiläisille liikuntaseuroille, jotka täyttävät ko. avustuksen myöntämisen ehdot.

Starttiavustus, hakuaika ympäri vuoden
Alle vuoden toimineille tai rekisteröintiprosessinsa käynnistäneille liikuntaseuroille. Avustus voidaan myöntää seuralle vain kerran. Starttiavustuksen suuruus on 500 euroa.

Tapahtuma-avustukset, hakuaika ympäri vuoden
Rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille tai yhteisöille myönnettävä avustus liikuntatapahtumien järjestämiseen.

Lisätietoja
Kumppanuusyksikkö 
liikunta.avustukset@hel.fi 
Ritva Oljakka, puh 09 310 87439
Sari Kiuru, puh 09 310 87736
Lassi Laitinen,
puh. 09 310 87947
Taina Korell, puh 09 310 38038  

Siirry sähköiseen asiointipalveluun

JAA