Suoraan sisältöön

Kohdennettu toiminta-avustus koulujen liikuntasalien sulkemisesta aiheutuneisiin haasteisiin

Hakuaika alkaa 5.10.2020 ja päättyy 1.11.2020 klo 23:59.

Koronaviruspandemia on vaikeuttanut helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaa eri tavoin. Useille seuroille tärkeinä harjoituspaikkoina toimivia koulujen liikuntasaleja on syyskauden 2020 aikana joko mennyt remonttiin tai jouduttu koronaviruksen vuoksi ottamaan koulun omaan opetuskäyttöön. Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajan normaali käyttö ei siis monelta osin ole ollut mahdollista.

Liikuntapalvelu tukee seuroja haastavassa tilanteessa avaamalla hakuun uuden avustusmuodon. Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto on päättänyt kokouksessaan 1.10.2020 varata enintään 230 000 euroa kohdennettuun toiminta-avustukseen koulujen liikuntasalien sulkemisesta aiheutuneisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin.

Hakukelpoiset yhteisöt

Korona-avustusta voivat hakea vuonna 2020 liikunnan toiminta-avustusten, tilankäyttöavustusten tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten piirissä olevat seurat.

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa.

Haun erityinen kohdentaminen

Avustuksella on tarkoitus lievittää Helsingin koulujen liikuntasalien sulkeutumisesta syyskaudella 2020 aiheutuneita taloudellisia ja toiminnallisia menetyksiä ja turvata liikuntaseurojen toimintakykyä poikkeustilanteessa.

Avustusta voivat hakea ne seurat, joille on aiheutunut taloudellisia ja/tai toiminnallisia haasteita koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön sulkeutumisesta 1.8.–31.12.2020 välisenä aikana.

Hakukelpoiset hakijat

Avustusta voidaan hakea yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön sulkeutumisesta 1.8.–31.12.2020 välisenä aikana.

Avustuksen saamiseksi hakijalta ei edellytetä omavastuuta.

Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä.

Hakemusten arviointiperusteet

Avustushakemusten arvioinnissa noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita avustusten myöntämisessä sovellettavista yleisistä avustusperiaatteista ja avustusehdoista (28.10.2019 § 723) sekä liikuntajaoston (10.10.2019 § 15) päätöstä liikunnan avustusmuodoista ja –kriteereistä, avustusten hakuajoista sekä avustusten suuruuden laskentaperusteista. Lisäksi noudatetaan tätä erityisavustusta koskevia täydentäviä arviointikriteerejä.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Hakemuksia arvioitaessa tarkastellaan erityisesti seuraavia kriteereitä: 

  • Taloudelliseen tilanteeseen liittyen otetaan avustuskäsittelyssä huomioon seuralle koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön sulkeutumisesta aiheutuvat toiminnalliset ja taloudelliset haasteet ajalla 1.8.– 31.12.2020:
  • Menetetyt koulujen liikuntasalien tilavuorot syyskaudella 2020 sekä mahdollisten korvaavien vuorojen määrä
  • Menetetyt tulot
  • Aiheutuneet lisäkustannukset seuralle, esim. tilalle saatujen korvaavien vuorojen korkeammat kustannukset
  • Aiheutuneet haasteet seuran toiminnalle

Kaupungin avustusten yleisohjeet (linkki pdf-tiedostoon)

Kuva-toimialan yhteiset avustusperiaatteet (linkki uudelle sivulle)

Liikunnan avustusten myöntämisen periaatteet ja hakuohje vuodelle 2020: (pdf-tiedosto)

Avustuksen käyttäminen

Avustusten käytössä noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita ja liikunnan avustusten myöntämisen periaatteita ja hakuohjeita.

Avustusta voidaan myöntää arviointikriteerien mukaiseen yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön sulkeutumisesta 1.8.–31.12.2020 välisenä aikana.

Usein kysytyimmät kysymykset

Jäikö jokin vielä pohdituttamaan? Katso liikunnan korona-avustusten kysytyimmät kysymykset ja vastaukset.

Avustuksen hakeminen

1. Avustusta haetaan liikunnan laitosavustuslomakkeella. Tutustu täyttöohjeeseen ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuslomakkeelle pääset tästä linkistä: https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/avustus/livTalousarvioavustus/?new=1

2. Järjestelmä pyytää sinua kirjautumaan sisään Helsingin kaupungin sähköiseen asiointipalveluun. Voit kirjautua joko yrityksen Katso-tunnisteilla (ensisijainen kirjautumismuoto) tai henkilökohtaisilla tunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla (toissijainen kirjautumismuoto).

3. Täytä hakemus täyttöohjeen mukaisesti.

4. Avustushakemuksen täytettyäsi täytä myös avustuksen pakollinen liite: 
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/aqzrqwsoca

Täytä kyselyn kaikki kohdat. Mikäli jokin luku ei ole hakemuksen kannalta oleellinen, laita kohtaan 0. Kyselylomakkeen mallin näet tästä linkistä (pdf-tiedosto).

5. Sekä asioinnin avustushakemuslomakkeen, että Questback-liitteen tulee olla palautettuna 1.11.2020 klo 23.59 mennessä. Lähetäthän hakemuksesi ajoissa, sillä myöhästyneet hakemukset esitetään hylättäviksi.

HUOM! Chrome-selainta käytettäessä voi esiintyä vaikeuksia kaupungin sähköisessä järjestelmässä. Myös asioidessa ulkomailta käsin voi kaupungin sähköisessä järjestelmässä olla ongelmia, jotka estävät hakemuksen täytön.

Hakemukseen liitettävät pakolliset liitteet

Avustushakemuksen tarkempia tietoja ja käyttötarkoitusta kartoittava Questback-kysely:

Lisätietoja tarvittaessa:

Eerikki Pihlajamaa
eerikki.pihlajamaa@hel.fi
040 506 1886

Avustuksen käytön raportointi

Avustuksesta raportoidaan erillisellä selvityslomakkeella viimeistään 1.10.2021 mennessä. Ohjeet raportointia varten ilmoitetaan myöhemmin.

Siirry takaisin liikunnan avustusten etusivulle