Suoraan sisältöön

Liikunnan avustukset

Liikunnan korona-avustus

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto on päättänyt kokouksessaan 9.6.2020 varata enintään 230 000 euroa liikuntaseuroille myönnettäviin korona-avustuksiin.

Liikunnan korona-avustus seuroille aukeaa haettavaksi 13.7. sähköisen asioinnin kautta osoitteessa asiointi.hel.fi. Haku päättyy 2.8. Korona-avustus on harkinnanvarainen avustus, jota voivat hakea helsinkiläiset vuonna 2020 liikunnan toiminta-avustusten, tilankäyttöavustusten tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten piirissä olevat seurat. Avustusta ei myönnetä seuroille, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusta tai muuta korona-avustusta.

Avustus kohdistetaan seuroille:
– jotka järjestävät maksutonta toimintaa perheille tai 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuus harrastaa on vaikeutunut pandemian aiheuttaman taloustilanteen vuoksi tai muusta taloudellisesta syystä ja
– joille koronasta aiheutunut toimintasulku 1.3.–31.5.2020 tai sen jälkeiset rajoitukset ovat aiheuttaneet suurimpia taloudellisia tai toiminnallisia haasteita.

Avustus kohdennetaan seurojen lapsille ja nuorille suunnatun maksuttoman toiminnan kulujen kattamiseen. Avustettavaksi toiminnaksi voidaan katsoa jo seuran olemassa oleva tai uusi maksuton toiminta sekä esimerkiksi niin sanottu vapaaoppilastoiminta, jossa perustellusta syystä myönnetään joitakin maksuttomia paikkoja normaalin toiminnan sisällä. Etusijalla on kestoltaan pidempiaikainen toiminta, esimerkiksi koko kauden mittainen, säännöllinen harjoitustoiminta.

Avustuksen tarkat myöntämisperusteet voi lukea täältä >>

Hakuohjeet:
• Avustusta haetaan aikavälillä 13.7.-2.8.2020
• Avustuksen haussa tulee täyttää laitosavustuksen hakulomake sekä pakollisena liitteenä kyselylomake. Alla linkit lomakkeisiin sekä niiden tarkempiin täyttöohjeisiin.
1. Hakulomake >>  (aukeaa 13.7.) ja hakulomakkeen tarkat täyttöohjeet >>
2. Kyselylomake >> (aukeaa 13.7.) ja lomakkeella kysyttävät kysymykset >> (ennakkoon tutustuttavaksi ja lomakkeen täyttämisen helpottamiseksi) 
• Hakuun liittyvissä kysymyksissä yhteydenotot:
Eerikki Pihlajamaa, suunnittelija
p. 09 310 23518
liikunta.avustukset@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia ei peritä takaisin

Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin, jos toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu koronavirusepidemiasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eri jaostot (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaosto) tekevät tarkemmat ohjeet ja päätökset kevään aikana.

Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, jopa ensi vuoden kevääseen. Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.

-----

Liikuntatoimen avustuksia myönnetään vuosittain helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaan liikuntajaoston vahvistaman avustusten hakuohjeen (PDF) mukaan. Avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa asiointi.hel.fi

Avustukset 2020

Vuoden 2020 liikuntatoimen toiminta- ja tilankäyttöavustusten, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten sekä suunnistuskartta-avustusten  hakuaika päättyy maanantaina 17.2.2020

Tapahtuma-avustuksia ja starttiavustusta on mahdollista hakea ympäri vuoden.

Ajankohtaista avustuksista

Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset

Avustuksen myöntämisen ehdot 

Avustusmuodot

Yhteystiedot

Siirry sähköiseen asiointipalveluun tästä linkistä