Suoraan sisältöön

Liikunnan avustukset

Helsinki pika-avustus

Kaupunki kohdentaa maksimissaan 5 000 euron suuruisia liikunnan projektiluontoisia tapahtuma-avustuksia erityisesti tapahtumille, joissa hyödynnetään nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja aktivoida matalalla kynnyksellä helsinkiläisiä liikkumaan erityistoimien aikaan sopivilla tavoilla.

Avustuksia voi hakea liikunnan tapahtuma-avustuslomakkeella sähköisen asioinnin kautta. Hakemuksen lisätiedoissa pyydetään kertomaan tarkemmin helsinkiläisiä liikuttavasta tapahtumasta, kohderyhmästä, teknisestä toteutuksesta sekä koronaan liittyvien viranomaissuositusten huomioimisesta. 

Haku on jatkuva, hakemuksia otetaan käsittelyyn toistaiseksi noin kahden viikon välein ja ne käsitellään nopeutetulla aikataululla viranhaltijapäätöksenä. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn perjantaina 27.3. klo 16 mennessä tulleet hakemukset.

Pika-avustuksen myöntäminen (liikunta)

Pika-avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille tai yhteisöille, joiden järjestämä tapahtuma/hanke aktivoi helsinkiläisiä liikkumaan matalalla kynnyksellä erityistoimien aikaan sopivilla tavoilla.
Avustusta haetaan ennen tapahtumaa.

Avustuksen myöntämisessä painotetaan erityisesti

  • tapahtuman/hankkeen laajuutta -> kuinka paljon tapahtuma tavoittaa ja liikuttaa helsinkiläisiä
  • yhteisöllisyyden edistäminen
  • osallisuuden edistäminen
  • lapsille ja nuorille kohdennetut tapahtumat
  • tapahtumat, joiden tavoitteena innostaa uusia kohderyhmiä arkiaktiivisuuden, omatoimisen tai ohjatun liikunnan pariin

Avustus on harkinnanvarainen. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki).

Tapahtuman hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut. Avustukselle tulee perustaa oma kustannuspaikka.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan tapahtumasta aiheutuviin kuluihin. Avustus maksetaan sen jälkeen, kun raportti tapahtumasta on toimitettu liikuntapalveluun.

Päätöksen tapahtuma-avustuksen jakamisesta tekee liikuntapalvelupäällikkö.

Usein kysytyt kysymykset liikuntapalveluiden Helsinki pika-avustuksesta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia ei peritä takaisin

Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin, jos toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu koronavirusepidemiasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eri jaostot (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaosto) tekevät tarkemmat ohjeet ja päätökset kevään aikana.

Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, jopa ensi vuoden kevääseen. Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.

-----

Liikuntatoimen avustuksia myönnetään vuosittain helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaan liikuntajaoston vahvistaman avustusten hakuohjeen (PDF) mukaan. Avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa asiointi.hel.fi

Avustukset 2020

Vuoden 2020 liikuntatoimen toiminta- ja tilankäyttöavustusten, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten sekä suunnistuskartta-avustusten  hakuaika päättyy maanantaina 17.2.2020

Tapahtuma-avustuksia ja starttiavustusta on mahdollista hakea ympäri vuoden.

Ajankohtaista avustuksista

Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset

Avustuksen myöntämisen ehdot 

Avustusmuodot

Yhteystiedot

Siirry sähköiseen asiointipalveluun tästä linkistä

JAA