Suoraan sisältöön

Taide- ja kulttuuripalkinnot

Kuvituskuva. Lähikuva vaaleista, pisaramaisista helmistä tehdystä taideteoksesta

Helsingin kulttuuripalkinto

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon helsinkiläiselle taiteilijalle tunnustuksena merkittävistä taiteellisista ansioista tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi. Palkinnon suuruus on 15 000 euroa.

Helsingin kulttuuripalkinnon saajat


Helsingin vuoden taiteilijat

Kolme ansioitunutta helsinkiläistä taiteilijaa palkitaan ajankohtaisesta merkittävästä taiteellisesta työskentelystä vuosittain päätettävien, vaihtuvien kulttuuri- ja valtuustostrategisten painotusten mukaisesti.

Helsingin vuoden taiteilija -palkitut


Helsingin kulttuuriteko

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri ja kirjastojaosto palkitsee vuosittain merkittävän kulttuuriteon. Palkinto on tarkoitettu merkittäville ja uudenlaisille kulttuuriteoille tai –hankkeille ja palkittavan toiminnan vaikutusten tulee kohdistua Helsinkiin tai helsinkiläisiin. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa.

Helsingin kulttuuriteko -palkitut

  

Kaikki palkinnot myönnetään hakemuksetta.


Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank