Taide- ja kulttuuriavustukset

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille, kaupunginosatapahtumille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen.

Avustusta on mahdollista hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan. Harkittaessa, voidaanko avustusta myöntää pysyväisluonteiseen toimintaan, kiinnitetään huomiota seuraaviin ehtoihin:

• Hakija on helsinkiläinen rekisteröitynyt toimija
• Toiminta on jatkunut rekisteröityneenä vähintään yhden tilivuoden
• Toiminta on ympärivuotista, hakijayhteisöllä on esimerkiksi ympärivuotista yleisölle avointa toimintaa ja/tai ympärivuotista palkattua henkilökuntaa
• Hakemisen perusteena oleva taide- ja kulttuuritoiminta muodostaa keskeisen osan hakijan koko toiminnasta tai on selkeästi eroteltavissa tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta ja budjetista.

Avustusta ei myönnetä hakuhetkestä takautuvasti ja sitä voidaan myöntää kerrallaan enintään kalenterivuoden loppuun saakka (poikkeuksena monivuotiset avustukset). Mikäli avustusta haetaan koko kalenterivuodelle, tulee hakemus jättää edellisen vuoden loppuun mennessä.

Huomioithan, että hakemukseen vaadittavat liitteet vaihtelevat sen mukaan, haetaanko avustusta projektimuotoiseen vai pysyväisluonteiseen toimintaan.

Huomioithan myös projektimuotoisen ja pysyväisluonteisen toiminnan erilaiset maksuaikataulut. Projektiin tai projekteihin myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä sen myöntämisen jälkeen. Pysyväisluonteiseen toimintaan myönnetyt avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen korkeintaan neljässä erässä pitkin vuotta.

Haku tapahtuu porrastetusti, haettavan summan mukaan:

 • alle 5 000 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminnassa sovelletaan 1-2 arviointiperustetta. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
 • 5 000 – 49 999: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminta soveltaa useita arviointiperusteita sekä työtavoissaan että -suunnitelmassaan. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
 • 50 000 – 149 999 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli useita arviointiperusteita on sovellettu hyvin ja niillä on vaikutus toiminnan kehittämiseen. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.
 • vähintään 150 000 euroa: Haetun summan mukainen avustus voidaan myöntää, mikäli tavoitteita, menettelytapoja, toimintaa ja suunnitelmia jatkuvasti kehitetään kaikkien arviointiperusteiden mukaisesti. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.

Hakulomake sähköisessä asiointipalvelussa
 

Avustusrahoitus vuodelle 2018

Vuotta 2018 koskevia alle 50 000 euron avustuksia pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan on mahdollista hakea jatkuvassa haussa.
Vuoden 2018 syksyn valmistelu- ja päätösaikataulu on seuraava: 
• 2.11.2018 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuurijaoston kokouksessa 11.12.2018.

Avustusrahoitus vuodelle 2019

Alle 50 000 euron avustuksia vuoden 2019 pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan on mahdollista hakea jatkuvassa haussa vuonna 2019. Kevään 2019 valmistelu- ja päätösaikataulu ilmoitetaan joulukuussa 2018. Hakemukset, jotka on jätetty 10.12.2018 klo 16 mennessä, käsitellään vuoden 2019 ensimmäisessä kulttuurijaoston kokouksessa.

Vähintään 50 000 euron suuruisia avustuksia on mahdollista hakea kerran vuodessa hakuaikataululla, joka ilmoitetaan myöhemmin.  

Avustusrahoitus kesän 2019 Alppipuiston tapahtumakokonaisuudelle

Alppipuistossa on perinteisesti järjestetty kesäisin viikonlopuille sijoittuva musiikkipainotteinen tapahtumakokonaisuus. Yleensä heinäkuulle ajoittuneessa tapahtumien sarjassa toimijat ovat tehneet tapahtumatuotannollista yhteistyötä mm. aikataulun ja yhteisten rakenteiden suhteen. Helsingin kaupunki osallistuu kokonaisuuteen avustusrahoituksella.

Avustuksia kesän 2019 Alppipuiston tapahtumille on jälleen mahdollista hakea.

Hakemukset tulee jättää 10.12.2018 klo 16:00 mennessä ja niistä päätetään kulttuurijaoston vuoden 2019 ensimmäisessä avustuksia käsittelevässä kokouksessa. Avustuksia on tarkoitus myöntää harkinnanvaraisesti noin 6-7 tapahtumalle yhteensä noin 80 000 € . Päämääränä on monipuolisesti erilaisia taidekokemuksia kaupunkilaisille tarjoava ohjelmakokonaisuus. Samalla halutaan mahdollistaa myös uusien toimijoiden lähteminen tapahtumien järjestäjiksi.

Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä:

 • mediajulkaisutoimintaan, nettisivuihin, elokuvatuotantoihin, tallenteisiin ja radiotoimintaan yms.
 • yhteisöille, joiden kattojärjestöt ovat kaupungin tuen piirissä
 • opinnäytetöihin ja julkaisuihin
 • kilpailuihin ja juhliin
 • uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
 • suljettuihin tilaisuuksiin
 • esitelmiin, luentoihin, seminaareihin ja kursseihin
 • harrastus-, opinto- tai kerhotoimintaan tai leireihin
 • yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai näyttelyihin
 • pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan

Katso avustusten arviointiperusteet

Hakuohje

Ohjeita taide- ja kulttuuriavustuksen saajalle

Lue lisää avustusuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia avustusuudistuksesta

Hankkeen arviointilomake

Tapahtumanjärjestäjä! Tarvitseko lisätyövoimaa tapahtumaasi?

Job’d lahjoittaa nuorille töitä ja tapahtumanjärjestäjille lisätyövoimaa! Uusi Job’d-toimintamalli tarjoaa tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden työllistää nuoria työnhakijoita kuluvan vuoden (2018) tapahtumissa. Tapahtumien tulee tarjota nuorelle mielekkäitä, taitotasoon sopivia tehtäviä. Työllistetyn nuoren palkan ja työnantajakulut maksaa Me-säätiön tukema Maahanmuuttajien Helsinki -hanke. Lue lisääJAA