Taide- ja kulttuuriavustukset

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille, kaupunginosatapahtumille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen.

Avustusta on mahdollista hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan.

Haku tapahtuu porrastetusti, haettavan summan mukaan:

 • alle 5 000 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminnassa sovelletaan 1-2 arviointiperustetta. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
 • 5 000 – 50 000: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminta soveltaa useita arviointiperusteita sekä työtavoissaan että -suunnitelmassaan. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
 • 50 000 – 150 000 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli useita arviointiperusteita on sovellettu hyvin ja niillä on vaikutus toiminnan kehittämiseen. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.
 • yli 150 000 euroa: Haetun summan mukainen avustus voidaan myöntää, mikäli tavoitteita, menettelytapoja, toimintaa ja suunnitelmia jatkuvasti kehitetään kaikkien arviointiperusteiden mukaisesti. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.

Hakulomake sähköisessä asiointipalvelussa

Huomaathan, että yleisen hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee täyttää siihen liittyvä lisälomake.

Alle 50 000 euron avustukset myönnetään kuluvalle vuodelle 2017. Niiden osalta haku jatkuva. Avustuksista päättää kulttuurijaosto, joka kokoontuu syksyllä 2017 kolme kertaa. Alustavat kokouspäivät ovat 26.9., 7.11. ja 12.12. Alle 50 000 euron avustushakemusten käsittelyaika on 6-7 viikkoa. Syksyn kolmannen ja samalla viimeisen haun viimeinen hakupäivä on perjantai 27. lokakuuta. Entisten toiminta-avustusten piirissä olleet taidelaitokset ja yhteisöt voivat myös hakea syksyn projektiluontoisia taide-ja kulttuuriavustuksia vuoden 2017 hankkeilleen.  

Vuoden 2018 toimintaan myönnettävien yli 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusten hakuaika päättyy pe 29.9.2017 klo 16.00. Päätökset yli 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustuksista tehdään kulttuurijaoston joulukuun kokouksessa.

Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä:

 • mediajulkaisutoimintaan, nettisivuihin, elokuvatuotantoihin, tallenteisiin ja radiotoimintaan yms.
 • yhteisöille, joiden kattojärjestöt ovat kaupungin tuen piirissä
 • opinnäytetöihin ja julkaisuihin
 • kilpailuihin ja juhliin
 • uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
 • suljettuihin tilaisuuksiin
 • esitelmiin, luentoihin, seminaareihin ja kursseihin
 • harrastus-, opinto- tai kerhotoimintaan tai leireihin
 • yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai näyttelyihin
 • pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan

Katso avustusten arviointiperusteet

Hakuohje

Ohjeita taide- ja kulttuuriavustuksen saajalle

Lue lisää avustusuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia avustusuudistuksesta

JAA