Taide- ja kulttuuriavustukset

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille, kaupunginosatapahtumille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen.

Avustusta on mahdollista hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan. Harkittaessa, voidaanko avustusta myöntää pysyväisluonteiseen toimintaan, kiinnitetään huomiota seuraaviin ehtoihin:

• Hakija on helsinkiläinen rekisteröitynyt toimija
• Toiminta on jatkunut rekisteröityneenä vähintään yhden tilivuoden
• Toiminta on ympärivuotista, hakijayhteisöllä on esimerkiksi ympärivuotista yleisölle avointa toimintaa ja/tai ympärivuotista palkattua henkilökuntaa
• Hakemisen perusteena oleva taide- ja kulttuuritoiminta muodostaa keskeisen osan hakijan koko toiminnasta tai on selkeästi eroteltavissa tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta ja budjetista.

Avustusta ei myönnetä hakuhetkestä takautuvasti ja sitä voidaan myöntää kerrallaan enintään kalenterivuoden loppuun saakka (poikkeuksena monivuotiset avustukset). Mikäli avustusta haetaan koko kalenterivuodelle, tulee hakemus jättää edellisen vuoden loppuun mennessä.

Huomioithan, että hakemukseen vaadittavat liitteet vaihtelevat sen mukaan, haetaanko avustusta projektimuotoiseen vai pysyväisluonteiseen toimintaan.

Huomioithan myös projektimuotoisen ja pysyväisluonteisen toiminnan erilaiset maksuaikataulut. Projektiin tai projekteihin myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä sen myöntämisen jälkeen. Pysyväisluonteiseen toimintaan myönnetyt avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen korkeintaan neljässä erässä pitkin vuotta.

Haku tapahtuu porrastetusti, haettavan summan mukaan:

 • alle 5 000 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminnassa sovelletaan 1-2 arviointiperustetta. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
 • 5 000 – 49 999: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminta soveltaa useita arviointiperusteita sekä työtavoissaan että -suunnitelmassaan. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
 • 50 000 – 149 999 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli useita arviointiperusteita on sovellettu hyvin ja niillä on vaikutus toiminnan kehittämiseen. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.
 • vähintään 150 000 euroa: Haetun summan mukainen avustus voidaan myöntää, mikäli tavoitteita, menettelytapoja, toimintaa ja suunnitelmia jatkuvasti kehitetään kaikkien arviointiperusteiden mukaisesti. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.

Hakulomake sähköisessä asiointipalvelussa
 

Avustusrahoitus vuodelle 2018

Vuotta 2018 koskevia alle 50 000 euron avustuksia pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan on mahdollista hakea jatkuvassa haussa.
Vuoden 2018 syksyn valmistelu- ja päätösaikataulu on seuraava:
• 10.8.2018 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuurijaoston kokouksessa 25.9.2018
• 28.9.2018 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuurijaoston kokouksessa 15.11.2018
• 2.11.2018 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuurijaoston kokouksessa 11.12.2018
Kevään 2019 valmistelu- ja päätösaikataulu ilmoitetaan joulukuussa 2018.

Avustusrahoitus vuodelle 2019

Vuotta 2019 koskevien vähintään 50 000 euron avustusten pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan hakuaika päättyy 7.9.2018 klo 16.00. Hakuaikaa on pidennetty sähköisen asioinnin teknisten ongelmien vuoksi. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuurijaoston kokouksissa vuoden 2018 aikana.

Vuotta 2019 koskevia alle 50 000 euron avustuksia pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan, joka alkaa vuoden 2019 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, on mahdollista hakea 7.9.2018 klo 16.00 mennessä. Hakuaikaa on pidennetty sähköisen asioinnin teknisten ongelmien vuoksi. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuurijaoston kokouksissa vuoden 2018 aikana.
Alle 50 000 euron avustuksia vuoden 2019 pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan on mahdollista hakea myös vielä jatkuvassa haussa vuonna 2019. Kevään 2019 valmistelu- ja päätösaikataulu ilmoitetaan joulukuussa 2018.

Monivuotiset avustukset

Monivuotiset avustukset koskevat lähtökohtaisesti jo vähintään 50 000 euron avustusten piirissä olevia toimijoita. Monivuotinen avustus voidaan myöntää vuosille 2019–2022. Hakuaika päättyy 7.9.2018 klo 16.00.  Päätökset hakemuksista tehdään kulttuurijaoston kokouksissa vuoden 2018 aikana.

Monivuotista avustusta haetaan vuosille 2019–2022. Hakemukseen tulee liittää vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja budjetin lisäksi erillisenä liitteenä myös kehittämissuunnitelma, josta ilmenee vuositasolla vuosien 2020-2022 toimintasuunnitelma ja budjetti. Kehittämissuunnitelman tulee sisältää lisäksi seuraavat tiedot:

 • kiteytys siitä, miten avustuksensaaja aikoo kehittää toimintaansa avustuskauden aikana
 • vuositasoinen suunnitelma kehittämistoimenpiteistä
 •  selvitys kehittämissuunnitelman toimenpiteiden suhteesta avustuksensaajan käytettävissä oleviin varoihin ja tuloihin
 • selvitys avustuskauden aikana tapahtuvista avustettavaan toimintaan vaikuttavista merkittävistä muutoksista.

Monivuotisen avustuksen saaja tekee avustuskaudellaan vuosittain avustushakemuksen liitteineen kaupungin avustusjärjestelmään. Lisäksi hakija sitoutuu osallistumaan kaupungin vuosittaisiin kumppanuuskeskusteluihin, joissa seurataan avustuksensaajan tilannetta ja kehittämissuunnitelman edistymistä.

Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä:

 • mediajulkaisutoimintaan, nettisivuihin, elokuvatuotantoihin, tallenteisiin ja radiotoimintaan yms.
 • yhteisöille, joiden kattojärjestöt ovat kaupungin tuen piirissä
 • opinnäytetöihin ja julkaisuihin
 • kilpailuihin ja juhliin
 • uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
 • suljettuihin tilaisuuksiin
 • esitelmiin, luentoihin, seminaareihin ja kursseihin
 • harrastus-, opinto- tai kerhotoimintaan tai leireihin
 • yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai näyttelyihin
 • pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan

Katso avustusten arviointiperusteet

Hakuohje

Ohjeita taide- ja kulttuuriavustuksen saajalle

Lue lisää avustusuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia avustusuudistuksesta

Hankkeen arviointilomake

Tapahtumanjärjestäjä! Tarvitseko lisätyövoimaa tapahtumaasi?

Job’d lahjoittaa nuorille töitä ja tapahtumanjärjestäjille lisätyövoimaa! Uusi Job’d-toimintamalli tarjoaa tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden työllistää nuoria työnhakijoita kuluvan vuoden (2018) tapahtumissa. Tapahtumien tulee tarjota nuorelle mielekkäitä, taitotasoon sopivia tehtäviä. Työllistetyn nuoren palkan ja työnantajakulut maksaa Me-säätiön tukema Maahanmuuttajien Helsinki -hanke. Lue lisääJAA