Suoraan sisältöön

Ohjeita ja linkkejä

Kuvistuskuva. Mies ajaa polkupyörällä pyörätietä pitkin. Katuun maalatut liikennemerkit ohjaavat oikeaan suuntaan


Kulttuurin kumppanikirje

Tilaa kumppanikirje

Hakeminen

Taide- ja kulttuuriavustukset: projektiavustukset ja toiminta-avustukset

Kehittämisavustukset

Helsingin malli

Taiteen perusopetuksen avustus

Erityisavustukset

Arviointiperusteet

Hakuajat

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Yhteystiedot

Ajankohtaista avustuksista

Sähköinen hakemus

Sähköinen hakemus ja liitteet

Taide- ja kulttuuri: avustushakemus (asiointi.hel.fi)

Sähköisen asioinnin yleiset ohjeet

Sähköisen asioinnin ohjeet ja neuvonta

Päätökset

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Kulttuuri— ja kirjastojaoston päätöstiedotteet

Kulttuuri— ja kirjastojaoston esityslistat ja pöytäkirjat 2019

Kulttuurijaoston esityslistat ja pöytäkirjat 2017-2018

Viranhaltijapäätökset 2021 alkaen

Viranhaltijapäätökset 2020

Viranhaltijapäätökset 2017-2019

STT Info Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan päätöstiedotteet

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohje projektiavustuksen saajille

Ohje toiminta-avustuksen saajalle

Raportointilomake taide- ja kulttuuriavustuksille, projektiavustukset

Perustietoja hyvästä hallinnosta ja taloudenpidosta (rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille)

Helsinki-tunnus

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen avustus

Ohje taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Luettelo oppilaitoksista, joilla on hyväksytty opetussuunnitelma

Laki taiteen perusopetuksesta

Opetushallitus, Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

Harrastushaku

Kulttuuripalvelut ikääntyneille

Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi

Ikääntyneiden kulttuuripalvelut

Kulttuurikaveri

Muita hyödyllisiä linkkejä 

Helsingin kaupunki

Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030

MyHelsinki

Tapahtumat.hel.fi

Tapahtumallisuus Helsingissä 

Tapahtumajärjestäjän ohjeet

Job’d: Palkkaa nuoria avuksi tapahtumiin 

Maahanmuuttajanuorten Helsinki-hanke

Varaamo.hel.fi

Kulttuurikeskusten tiloja ja muita vuokrattavia tiloja

AnnantaloCaisaMalmitaloSavoy-teatteriStoaVuotalo

Espan lavaHarakan saari

Kultus — Oppimisen kulttuurikalenteri

Kulttuurikaveritoiminta

Stadin juhlaorkesteri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 13.2.2018, § 28 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet

Kulttuurijaoston päätös 20.3.2018, § 10 Kulttuurijaoston avustusmuodot ja arviointikriteerit  ja päätöksen liite

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

Muita kulttuurin tukijoita 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Taiteen edistämiskeskus

Uudenmaan liitto

Säätiöt ja rahastot

Anna palautetta

Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika, Palautelomake


Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank