Suoraan sisältöön

Koronatilanteen vaikutukset kulttuurin avustuksiin

Jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia ei peritä takaisin

Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin, jos toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu koronavirusepidemiasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eri jaostot (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaosto) tekevät tarkemmat ohjeet ja päätökset kevään aikana.

Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, jopa ensi vuoden kevääseen. Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.

Helsingin kaupungin vuodelle 2020 myöntämiä taide- ja kulttuuriavustuksia, avustuksia taiteen perusopetukseen sekä kehittämisavustuksia voi käyttää koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai samankaltaiseen tarkoitukseen vielä 31.5 2021 saakka. Näin käytettyjä taide- tai kulttuuriavustuksia ei tulla perimään takaisin.

Avustettavaa toimintaa sopeutettaessa tai siirrettäessä on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai avustusehtojen kanssa.

Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita.

Huomaa kuitenkin, että jos avustus ei tule käytetyksi, se tulee palauttaa. Jos siis avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai muuttaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin, jos toimintaa ei toteuteta tai toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa. Avustuksen palauttamisen järjestämisestä tulee olla yhteydessä: Minna Leino, hallintosihteeri, minna.leino@hel.fi

Katso Usein kysytyt kysymykset korona-tilanteen vaikutuksista jo myönnettyihin avustuksiin. 

Lisätietietoja antavien yhteystiedot

Helsinki pika-avustus

Taide- ja kulttuuriavustukset: kaupunki kohdensi maksimissaan  5 000 euron suuruisia projektiluontoisia taide- ja kulttuuriavustuksia erityisesti hankkeille ja projekteille, joiden näkökulma oli hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia tai digitaalisia tapoja saavuutta yleisöä streamaamalla esityksiä tai muulla eristystoiminen aikaan sopivalla tavoin.

Pika-avustusten hakijoita oli 534 ja avustusta myönnettiin 98 hakijalle yhteensä 177 500 euroa.

Mahdollisuus hakea pika-avustuksia on päättynyt, eikä hakemuksia oteta enää käsittelyyn pika-avustuksina.

Usein kysytyt kysymykset taide- ja kulttuuriavustusten Helsinki pika-avustuksesta.