Suoraan sisältöön

Job’d: Palkkaa nuoria avuksi tapahtumiin

Maahanmuuttajanuorten Helsinki on hanke, jolla lisätään maahanmuuttajataustaisten nuorten yhdenvertaisuutta koulutuksen ja työelämän alueilla. Yksi hankkeen toimintamalleista on Job’d, jonka tavoitteena on luoda kokonaan uutta, yhteiskunnallista lisäarvoa tuottavaa työtä, joista nuoret saavat arvokasta työkokemusta. Pitkällä tähtäimellä rakennetaan pysyvää mallia työn lahjoittamiseksi helsinkiläisille nuorille. Hanketta tukee Me-säätiö.

Helsingissä tapahtumia järjestävillä tahoilla on mahdollisuus osallistua nuorten työllistämiseen ja tarjota nuorille ensimmäisiä työkokemuksia tulevissa tapahtumissa.

Tapahtumanjärjestäjälle koituva lisätyövoima on maksutonta, sillä Job'd-mallin kautta työllistetyn nuoren palkan ja työnantajamaksut maksaa Maahanmuuttajanuorten Helsinki.


Miksi?

Ensimmäisten työkokemusten hankkiminen on usein haastavaa. Työllistämällä nuoren tapahtumaan tapahtumanjärjestäjä tarjoaa nuorelle tärkeän työkokemuksen, joka lisää hänen osaamistaan ja edesauttaa nuoren pääsyä työelämään. Samalla ehkäistään nuorten syrjäytymistä.
 
Tapahtumanjärjestäjät saavat puolestaan tapahtumiinsa innokasta työvoimaa ja lisäkäsiä avustaviin tehtäviin. Lopputulemana Helsingissä koetaan entistäkin sujuvammin toteutettuja, kaupunkilaisia ilahduttavia tapahtumia.


Miten mukaan?

Halukkaat tapahtumanjärjestäjät ilmoittautuvat mukaan Maahanmuuttajien Helsinki -hankkeen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Työtehtäviä tarjoavana tahona voi olla järjestö, yritys tai yksityishenkilö.

Tapahtumanjärjestäjän tulee ilmoittaa kiinnostuksensa tarjota nuorille työtä mahdollisimman ajoissa, kuitenkin viimeistään neljä viikkoa ennen tapahtumaa. Myös lähempänä tapahtumaa voi olla yhteydessä hankkeen koordinaattoriin Sami Komppulaan (yhteystiedot alla) ja tiedustella ehtiikö vielä mukaan.

Hankkeen edustajat arvioivat hakemuksesta, onko tapahtumassa sopivia tehtäviä nuorille. Mukaan valitut tapahtumajärjestäjät saavat tämän jälkeen tarkemmat käytännön ohjeet. Palkkauksessa käytetään apuna helppokäyttöistä sähköistä sovellusta.

Hakulomake


Tapahtumanjärjestäjän vastuut

Tapahtumanjärjestäjän tulee huomioida, että

  • tapahtuma tarjoaa selkeitä, nuorille sopivia työtehtäviä
  • nuoret eivät korvaa muuta palkattua tai vapaaehtoishenkilökuntaa, vaan ovat lisätyövoimaa, jonka avulla tapahtumasta saadaan entistäkin sujuvampi ja parempi
  • tapahtumanjärjestäjä perehdyttää ja opastaa uuden työntekijän työtehtäviin vuoron alussa
  • tapahtuman työnjohto työvuoron aikana on tapahtumanjärjestäjällä
  • tapahtumanjärjestäjä ilmoittaa toteutuneet työtunnit sovelluksessa  
  • tapahtumanjärjestäjä antaa työntekijöille palautteen sekä työtodistuksen.

 

Lisätietoja: 

Maahanmuuttajanuorten Helsinki

Job'd toimintamalli

Koordinaattori Sami Komppula, sami.komppula@hel.fi, 040 4879126


Ohjeita ja linkkejä -sivulle

Kulttuurin avustukset -pääsivulle