Suoraan sisältöön

Hakuilmoitus: Mikroavustus 2022


Mikroavustus on uusi avustusmuoto ja kokeilu, jolla tuetaan taide- ja kulttuurikenttää toteuttamaan kaupunkilaisille avoimia ja maksuttomia pop up –tapahtumia ja –toimintoja eri puolille Helsinkiä osana koronapalautumista. Tapahtuma voi olla esimerkiksi minkä tahansa taiteenalan esitys, demo, kokeilu, työpaja, flash mob tai yllätyksellinen elämys, joka tapahtuu puistossa, kadulla, rannalla tai muussa julkisessa kaupunkitilassa.

Avustus on tarkoitettu erityisesti freelance-taiteilijoille yleisölle avoimien tapahtumien ja -toimintojen toteutukseen. Avustusta voivat hakea yksittäiset taiteilijat, työryhmät ja kulttuuritapahtumien toteuttajat. Omarahoitusosuudeksi lasketaan esimerkiksi taiteilijoiden harjoittelu pop-up –tapahtumaa varten tai käytettävät työvälineet ja materiaalit.

Tapahtumien pitää toteutua 1.6.–31.10.2022 välisenä aikana.

Tapahtuman järjestäminen ulkona

Ulkona esiintymiseen ei Helsingissä tarvita viranomaisten lupaa. Pop-up –tapahtuman järjestäjän täytyy kuitenkin huomioida linkistä löytyvät rajoitukset ja ohjeet. Mikäli tapahtumassa käytetään esimerkiksi sähköistä äänenvahvistusta, tapahtuman toteuttaja on velvollinen hakemaan asianmukaiset luvat.

Ohjeet ulkotapahtumien järjestämiseen ja lupien hakemiseen.


Hakukelpoiset hakijat

Hakukelpoisia ovat yksityishenkilöt, joiden kotipaikka on Helsinki. Avustusta voi hakea myös työryhmälle. Avustusta eivät voi hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt, Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat tai toimijat, joiden kotipaikka on muu kuin Helsinki.


Avustuksen määrä

Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 250 000 euroa. Myönnettävän avustuksen määrä on kiinteä. Tapahtumakohtaisesti avustusta voidaan myöntää 500 €, 1000 € tai 1500 €.

 • 500 € avustuksella tuetaan yksittäisten taiteilijoiden tai pienien työryhmien tapahtumia, joissa 1–2 tekijän työpanos.
 • 1000 € avustuksella tuetaan useamman henkilön toteuttamia tapahtumia, joissa vähintään 3 tekijän työpanos.
 • 1500 € avustuksella tuetaan laajemman tekijäjoukon tapahtumia, joissa vähintään 5 henkilön työpanos.


Hakuaika

Haku on avoinna ti 10.5. — ma 23.5.2022 klo 16.00. (Huom. uusi hakuaika)


Arviointiperusteet

Tämän avustushaun hakemusten vertailussa käytetään yksinomaan seuraavia arviointiperusteita: tapahtuman tai toiminnon on oltava avoin, maksuton ja saavutettava kaupunkilaisille.

Edellä mainittujen arviointiperusteiden tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Täydentävänä arviointiperusteena otetaan huomioon tapahtumien ja –toimintojen alueellinen jakautuminen.

On erittäin tärkeää, että täytät avustushakemuksen huolellisesti. Haetun avustuksen käyttötarkoitus -kohtaan tulee kirjoittaa kaikki alla olevassa hakuohjeessa mainitut tiedot.


Muut ehdot

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niiden myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, niiden keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Avustuksiin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha.

Avustushakemukset ja niiden käyttötarkoitus ovat julkista tietoa. 

Yksi hakija voi tehdä vain yhden hakemuksen tähän erillishakuun.

Avustusta ei myönnetä kilpailuihin, juhliin, uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin, suljettuihin tilaisuuksiin, esitelmiin, luentoihin ja seminaareihin.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen avustuksen hakemista.

Avustuksen saajien tulee olla tietoisia ja noudattaa Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.


Hakuohjeet

Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa kulttuurin ja vapaa-ajan erityisavustus -lomakkeella. Järjestelmä pyytää sinua kirjautumaan sisään sähköiseen asiointipalveluun. Asiointipalvelua käyttääksesi sinun tulee kirjautua pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja niiden liitteitä ei palauteta.

Tutustu alla oleviin avustuksen hakemisen ja liitteiden toimittamisen tarkempiin ohjeisiin huolellisesti etukäteen. Täytä hakemus alla olevan ohjeen mukaisesti. Älä jätä hakemista viimeiseen hakupäivään, jotta sähköinen asiointipalvelu ei ylikuormitu.

Hakulomakkeen täyttöohje sähköisessä asioinnissa

1/3 Hakijan perustiedot

 • Valitse hakijan tyypiksi yksityishenkilö tai rekisteröitymätön työryhmä.
 • Täytä kaikki pakolliset kentät.

2/3 Haettava avustus

 • Valitse avustuslajiksi: Muu.
 • Merkitse kohtaan Euroa* haettavan avustuksen euromäärä. Huomaathan, että tapahtumakohtaisesti avustusta voidaan myöntää 500 €, 1000 € tai 1500 €.
 • TÄRKEÄÄ! Haetun avustuksen käyttötarkoitus -kohdassa vastaa tiiviisti seuraaviin kohtiin:
  • Tapahtuman nimi ja kuvaus, enintään 250 merkkiä.
  • Tapahtuman suunniteltu päivämäärä.
  • Tapahtumapaikan nimi, kaupunginosa ja postinumero.
  • Yksityishenkilö tai työryhmä. Ilmoita henkilömäärä, nimet ja roolit tapahtumassa.
  • Tapahtuman muu mahdollinen rahoitus ja omarahoitusosuus
  • Onko tapahtuma maksuton ja avoin kaupunkilaisille?

3/3 Lisätiedot

 • Liitä pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio. (Liite tarvitaan vain uusilta hakijoilta tai mikäli pankkiyhteystiedot ovat muuttuneet).
 • Huomioithan, ettei liitteitä voi tallentaa luonnokseen. Liitä liitteet vasta, kun olet lähettämässä hakemusta.

Lue lopuksi avustusehdot. Luettuasi ja hyväksyttyäsi ne laita rasti kohtaan ”Vakuutamme, että…”

Muista lähettää hakemus.


Hakulomake

Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa kulttuurin ja vapaa-ajan erityisavustus -lomakkeella.


Myöhästynyt hakemus

Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Hakemuksen on oltava perillä Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. mennessä.


Päätös

Kulttuurin kumppanuusyksikön asiantuntijat arvioivat hakemukset ja päätös myönnettävistä avustuksista tehdään kesäkuussa 2022. Päätökset ovat julkisia päätöksenteon jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.


Avustuksen maksatus ja käyttö

Avustuksen saajille maksetaan koko myönnetty avustus yhdellä maksatuskerralla. Myönnettyä avustusta voi käyttää 1.6.-31.12.2022 välisenä aikana. Tapahtumien tulee toteutua 31.10.2022 mennessä. Avustuksen käyttö selvitetään erillisellä lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa tapahtumasta, kuitenkin viimeistään 31.12.2022. Lomakkeeseen liitetään myös kuva tapahtumasta.

Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaisesti.

Avustuksen saajan ei tarvitse toimittaa avustukseen liittyviä tositteita kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, mutta avustuksen saaja on velvollinen säilyttämään tositteet viiden vuoden ajan mahdollista verottajan tarkastusta varten ja esittämään tositteet pyydettäessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle tai Helsingin kaupungin tai kaupunkia edustavalle tarkastajalle.


Lisätiedot

Tiina Laukkanen, tiina.laukkanen@hel.fi,  p. 040 176 9173

Sampo Laurikainen, sampo.laurikainen@hel.fi, p. 310 80007

Ari Tolvanen, ari.tolvanen@hel.fi,  p. 0400 876 433


Koronaerityisavustus 2022-2023 -sivulle

Kulttuurin avustukset –pääsivulle