Suoraan sisältöön

Hakuilmoitus: Koronaerityisavustus 2021

Taide- ja kulttuurialan yhteisöille ja tapahtumille sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Hakuaika: 20.9.2021 – 8.10.2021 klo 16:00. 

Erityisavustukset on tarkoitettu Helsingin kulttuuri- ja taidealan ja tapahtumien toipumisen tukemiseen sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tuHakemiseen osana koronasta palautumista. Kulttuuri- ja taidealan ja tapahtumien tukemisessa painotetaan yhteisöjä, jotka ovat valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella. Avustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan osoitetaan taiteen perusopetusta Helsingissä tuottavien oppilaitosten toimintaan. 

Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 2,12 miljoonaa euroa. Avustusta haetaan vuodelle 2021. Avustusta voi käyttää vuoden 2022 loppuun saakka. 

Yksi hakijayhteisö voi tehdä vain yhden hakemuksen tähän erillishakuun.  

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen avustuksen hakemista.  

Hakukelpoiset yhteisöt 

Hakukelpoisten yhteisöjen tulee olla oikeustoimikelpoisia. Tällaisia yhteisöjä ovat yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, toiminimet ja avoimet yhtiöt. 

Avustuksia eivät voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät, Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat. 

Arviointiperusteet 

Tämän avustushaun hakemusten vertailussa käytetään yksinomaan seuraavia arviointiperusteita. 

Kulttuuri- ja taidealan yhteisöt, toimijat ja tapahtumat  

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisille ammattimaisesti toimiville rekisteröityneille taide- ja kulttuuriyhteisöille sekä taide- ja kulttuurialojen koko arvoketjun toimijoille, joiden toiminta ja tulot ovat vähentyneet tai loppuneet pandemian vuoksi. Avustusten kohdennuksessa painotetaan yhteisöjä, jotka ovat valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella. 

Hakijoiden keskinäisessä vertailussa arvioidaan seuraavia asioita. 

 • Hakijan ammattimaisuus:Hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- ja luovien alojen ekosysteemissä.
 • Avustuksen käyttösuunnitelma: Hakijan suunnitelma avustuksen käytöstä ja sen työllistämisvaikutuksista. Käyttösuunnitelmia arvioitaessa painotetaan kokonaisuuksia, joilla on työllisyyttä sekä hyvinvointia edistävää vaikutusta ja jotka ovat kokonaisuudeltaan toteuttamiskelpoisia. 
 • Hakijan lisäavustuksen tarve:Hakijan selvitys lisäavustuksen tarpeesta, jonka kohdalla arvioidaan tulojen vähentymistä sekä hakijan mahdollisesti saamia aiempia erityisavustuksia. 

Taiteen perusopetus 

Avustuksissa painotetaan niitä helsinkiläisiä toimijoita ja taiteenlajeja, jotka ovat kärsineet eniten pandemian vaikutuksesta opetukseen. 

Hakijoiden keskinäisessä vertailussa arvioidaan seuraavia asioita. 

 • Hakijan ammattimaisuus: Hakijalla on yleisen tai laajan opetussuunnitelman mukainen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma ja se tuottaa sen mukaista taiteen perusopetusta Helsingissä.  
 • Avustuksen käyttösuunnitelma: Hakijan suunnitelma avustuksen käytöstä ja sen vaikutuksista opetuksen tuottamiseen lapsille ja nuorille myös erityistarpeiden kaupunginosissa. Tuen käyttösuunnitelmaa arvioitaessa painotetaan esittävien taiteiden opetustoimintaa sekä palveluntuottajien hyvinvointia. 
 • Hakijan lisäavustuksen tarve: Hakijan selvitys lisäavustuksen tarpeesta, jonka kohdalla arvioidaan tulojen vähentymistä sekä hakijan mahdollisesti saamia aiempia erityisavustuksia. 

Muut ehdot 

Kaikkien arviointiperusteiden tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niiden myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, niiden keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Avustuksiin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha.  

Hakijoiden hakemukset ja niiden käyttötarkoitus ovat julkista tietoa.  

Avustuksensaajien tulee olla tietoisia ja noudattaa Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita. 

Avustuksen hakeminen  

Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asioinnissa, ks. hakuohjeet jäljempänä. Asiointipalvelun kautta toimitetaan avustushakemus, siihen liittyvä pakollisesti täytettävä koronaerityisavustushakemuksen liite sekä muut hakemuksen pakolliset liitteet. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. 

Myöhästynyt hakemus 

Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Hakemuksen on oltava perillä Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. mennessä. 

Päätös 

Kulttuurin kumppanuusyksikön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntijat arvioivat hakemukset ja kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää myönnettävistä avustuksista 23.11.2021. Päätökset ovat julkisia päätöskokouksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse. 

Avustuksen maksatus ja käyttö 

Avustuksen saajille maksetaan koko myönnetty avustus yhdellä maksatuskerralla päätöksenteon jälkeen. Myönnettyä avustusta voi käyttää vuoden 2021 sekä 2022 kuluihin siten, että avustuksen käyttöaika on 31.12.2022. Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä. Raportoinnin määräaika on 31.3.2023. Ohjeet raportointia varten ilmoitetaan myöhemmin. 

Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaisesti. 

Avustuksen käyttöä on seurattava kirjanpidossa ja vähintäänkin kassakirjan muodossa. Jokaisesta rahatapahtumasta on oltava juoksevasti aikajärjestyksessä oleva tosite. Kirjanpito ja kuitteja säilytetään lain säätämä aika. 

Lisätiedot

Ma 27.9. klo 13:00 – 16:00 ja ma 4.10. klo 15:00 – 17:00

Tiina Laukkanen, tiina.laukkanen@hel.fi, p. 040 176 9173

Nina Gran, nina.gran@hel.fi, p. 050 552 1199

Marjaana Jaranne, marjaana.jaranne@hel.fi, p. 040 652 8128

Veikko Kunnas, veikko.kunnas@hel.fi, p. 040 334 1204

Salla Mistola, salla.mistola@hel.fi, p. 040 516 3174


Infotilaisuudet Teamsin välityksellä:

Infotilaisuudet järjestettiin ma 20.9.2021 klo 15–16:30 ja ke 22.9.2021 klo 15–16:30.

Infotilaisuuden esityksen löydät täältä.


HAKUOHJEET

Hakemukseen liitettävät pakolliset liitteet

 1. Täytä sähköisessä asioinnissa olevasta linkistä koronaerityisavustushakemuksen liite.
 2. Liitä pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio. (Liite tarvitaan vain uusilta hakijoilta tai mikäli pankkiyhteystiedot ovat muuttuneet).
 3. Liitä edellisen tilikauden vahvistettu tuloslaskelma ja tase tai kirjanpitolain mukaisesti laadittu kirjanpito.
 4. Liitä haetun avustuksen käyttösuunnitelma.
 5. Liitä haetun avustuksen käyttösuunnitelman budjetti.

Tutustu alla oleviin avustuksen hakemisen ja liitteiden toimittamisen tarkempiin ohjeisiin huolellisesti etukäteen.

Älä jätä hakemista viimeiseen hakupäivään, jotta sähköinen asiointipalvelu ei ylikuormitu.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa kulttuurin ja vapaa-ajan koronaerityisavustus -lomakkeella

Järjestelmä pyytää sinua kirjautumaan sisään sähköiseen asiointipalveluun. Sähköisen asioimisen ja hakemuksen täyttämisen edellytys on vahva tunnistus suomi.fi palvelussa, jossa henkilöllä täytyy olla voimassa puolesta asioimisen valtuus tai henkilöllä on rekistereissä nimenkirjoitusoikeus yksin.

Täytä hakemus alla olevan ohjeen mukaisesti.

Hakulomakkeen täyttöohje sähköisessä asioinnissa

 • Hakijan perustiedot. Täytä kaikki pakolliset kentät. Avustusta haetaan vuodelle 2021. Huomaathan, että avustusta voi käyttää vuoden 2022 loppuun saakka.
 • Toiminta. Ei täyttöä.
 • Haettava avustus. Valitse avustuslajiksi: Muu. Merkitse kohtaan Euroa* haettavan avustuksen euromäärä. Ei täyttöä muihin kohtiin.
 • Lisätiedot. Liitä hakemuksen vaaditut liitteet. Huomioithan, ettei liitteitä voi tallentaa luonnokseen. Liitä liitteet vasta, kun olet lähettämässä hakemusta.

1. Täytä sivulla näkyvästä linkistä yhteisöäsi koskeva koronaerityisavustushakemuksen liite: taide- ja kulttuurialan yhteisöt ja tapahtumat –liite tai taiteen perusopetuksen –liite. Voit tutustua liitteen kysymyksiin ennakkoon. Liite avautuu omalle välilehdelleen ja sen täyttäminen on pakollista. Täytäthän liitteen kaikki kohdat huolellisesti. Huomaathan, että liitteen lähettämisen jälkeen et voi palata siihen muuttamaan tai täydentämään vastauksiasi. Lähetä liite. Saat vastauksistasi kopion antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Palaa Helsingin kaupungin sähköiseen asiointipalveluun viimeistelemään koronaerityisavustushakemus.

2. Liitä yhteisön vahvistettu tuloslaskelma ja tase tai kirjanpitolain mukaisesti laadittu kirjanpito (edelliseltä tilikaudelta).

3. Liitä pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio. Liite vaaditaan vain uusilta hakijoilta tai mikäli pankkiyhteystiedot ovat muuttuneet. Jos yhteisölle on aiemmin myönnetty avustusta ja se on maksettu tilille, jolle haettava avustus pyydetään maksettavaksi, ei pankin ilmoitusta tai tiliotetta tarvitse toimittaa.

4. Liitä haettavan avustuksen käyttösuunnitelma (enimmäispituus 1 sivu) kohtaan 'Muu liite'.

Ohje: käyttösuunnitelman laatiminen (taide- ja kulttuurialan yhteisöt ja tapahtumat)

Käyttösuunnitelman enimmäispituus on 1 sivu. Kuvaile haettavan avustuksen käyttösuunnitelmassa, miten yhteisönne aikoo käyttää hakemansa avustuksen. Vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin ja kenelle. Kerro, minkälaisia työllisyys- ja hyvinvointivaikutuksia hankkeella on.

Ohje: käyttösuunnitelman laatiminen (taiteen perusopetuksen oppilaitokset)

Käyttösuunnitelman enimmäispituus on 1 sivu. Kuvaile haettavan avustuksen käyttösuunnitelmassa, miten yhteisönne aikoo käyttää hakemansa avustuksen. Vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, kenelle. Kerro, minkälaisia työllisyys- ja hyvinvointivaikutuksia hankkeella on. Kuinka montaa lasta toteutettava hanke toiminta koskee? Millä alueella hanke pääasiallisesti tapahtuu?

5. Liitä haettavan avustuksen käyttösuunnitelman budjetti (enimmäispituus 1 sivu) kohtaan 'Muu liite'. Käytä budjetin laatimiseen valmista budjettipohjaa

Lue lopuksi avustusehdot. Luettuasi ja hyväksyttyäsi ne laita rasti kohtaan 'Vakuutamme, että…'

Muista lähettää hakemus.

Usein kysytyt kysymykset: Koronaerityisavustus 2021Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Kulttuurin avustukset –pääsivulle