Suoraan sisältöön

Hakuilmoitus: Koronaerityisavustus 2022


Erityisavustuksen tarkoituksena on jatkuvuuden tukeminen ja toiminnan turvaaminen taiteen ja kulttuurin kentällä osana koronasta palautumista. Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 600 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2022-31.12.2022.

Yksi hakijayhteisö voi tehdä vain yhden hakemuksen tähän erillishakuun. Pienin myönnettävä avustussumma on 10 000 euroa.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen avustuksen hakemista.


Hakukelpoiset yhteisöt

Hakukelpoisia ovat oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden kotipaikka on Helsinki. Tällaisia yhteisöjä ovat rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, toiminimet ja avoimet yhtiöt. Tämän haun ulkopuolelle on rajattu valtionosuusrahoitusta saavat yhteisöt (VOS-toimijat).

Avustuksia eivät voi hakea yksityishenkilöt, työryhmät, Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat tai yhteisöt, jotka saavat valtionosuusrahoitusta tai toimijat, joiden kotipaikka on muu kuin Helsinki.


Hakuaika

Hakuaika on 13.-27.4.2022 klo 16.00.


Arviointiperusteet

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisille ammattimaisesti toimiville rekisteröityneille taide- ja kulttuuriyhteisöille sekä muille taide- ja kulttuurialalla toimiville toimijoille, joiden varsinaisen toiminnan tulot ovat laskeneet koronapandemian aikana.

Tämän avustushaun hakijoiden keskinäisessä vertailussa käytetään ensisijaisesti seuraavia arviointiperusteita:

 • Hakija tarve lisäavustukselle: Hakijan selvitys lisäavustuksen tarpeesta, jonka kohdalla arvioidaan toimijan liikevaihdon ja/tai varsinaisen toiminnan tuottojen muutoksia vuosina 2019–2021, toimijan muuta taloustilannetta ja hakijan mahdollisesti saamia aiempia koronaan liittyviä avustuksia.
 • Hakijan ammattimaisuus: Hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide- ja kulttuurialoilla ja hakijan kuvaus toimintansa luonteesta. Sellaiset toimijat, joiden toiminta on järjestetty ammattimaisesti, vaikka se muutoin painottuisi harrastustoimintaan, nähdään ammattimaisina toimijoina.

Lisäksi toissijaisesti voidaan huomioida taide- ja kulttuuriavustusten yleiset arviointiperusteet, jotka ovat:

 • taiteellinen laatu
 • monimuotoisuus ja tasa-arvo
 • saavutettavuus ja saatavuus
 • osallisuus ja osallistuminen sekä
 • toiminnallinen laatu ja toteutus.


Muut ehdot

Ensisijaisten arviointiperusteiden tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niiden myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, niiden keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Avustuksiin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha.

Hakijoiden hakemukset ja niiden käyttötarkoitus ovat julkista tietoa.

Avustuksensaajien tulee olla tietoisia ja noudattaa Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.


Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asioinnissa. Asiointipalvelun kautta toimitetaan avustushakemus, siihen liittyvä pakollisesti täytettävä koronaerityisavustushakemuksen liite sekä muut hakemuksen pakolliset liitteet. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Tutustu hakuohjeisiin tämän sivun alaosassa.


Myöhästynyt hakemus

Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Hakemuksen on oltava perillä Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.mennessä.


Päätös

Kulttuurin kumppanuusyksikön asiantuntijat arvioivat hakemukset ja kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää myönnettävistä avustuksista 9.6.2022. Päätökset ovat julkisia päätöskokouksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.


Avustuksen maksatus ja käyttö

Avustuksen saajille maksetaan koko myönnetty avustus yhdellä maksatuskerralla päätöksenteon jälkeen. Myönnettyä avustusta voi käyttää vuoden 2022 kuluihin siten, että avustuksen käyttöaika on 31.12.2022 asti. Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä. Raportoinnin määräaika on 31.5.2023. Ohjeet raportointia varten ilmoitetaan myöhemmin.

Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaisesti.

Avustuksen käyttöä on seurattava kirjanpidossa erillisellä kustannuspaikalla. Jokaisesta rahatapahtumasta on oltava juoksevasti aikajärjestyksessä oleva tosite. Kirjanpito ja kuitteja säilytetään lain säätämä aika.


Lisätiedot

Inka Kunnala, inka.kunnala@hel.fi, p. (09) 310 33 169, 040 562 0535


Hakuohjeet

Hakuprosessi

 1. Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa kulttuurin ja vapaa-ajan koronaerityisavustus -lomakkeella.
 2. Täytä sähköisessä asioinnissa olevasta linkistä koronaerityisavustuksen liite.
 3. Liitä pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio. (Liite tarvitaan vain uusilta hakijoilta tai mikäli pankkiyhteystiedot ovat muuttuneet).
 4. Liitä vahvistettu tilinpäätös vuosilta 2019, 2020 ja 2021. Mikäli vuoden 2021 tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu, hakija voi toimittaa vahvistamattoman tilinpäätöksen tai viimeisimmän tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2021.

Tutustu alla oleviin avustuksen hakemisen ja liitteiden toimittamisen tarkempiin ohjeisiin huolellisesti etukäteen. Älä jätä hakemista viimeiseen hakupäivään, jotta sähköinen asiointipalvelu ei ylikuormitu.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa kulttuurin ja vapaa-ajan koronaerityisavustus -lomakkeella.

Järjestelmä pyytää sinua kirjautumaan sisään sähköiseen asiointipalveluun. Sähköisen asioimisen ja hakemuksen täyttämisen edellytys on vahva tunnistautuminen suomi.fi -palvelussa, jossa henkilöllä täytyy olla voimassa oleva puolesta asioimisen valtuus tai henkilöllä on rekistereissä nimenkirjoitusoikeus yksin.

Täytä hakemus alla olevan ohjeen mukaisesti.

Hakulomakkeen täyttöohje sähköisessä asioinnissa

 • 1/4 Hakijan perustiedot. Täytä kaikki pakolliset kentät. Avustusta haetaan vuodelle 2022. Huomaathan, että avustusta voi käyttää vuoden 2022 loppuun saakka.
 • 2/4 Toiminta. Ei täyttöä.
 • 3/4 Haettava avustus. Valitse avustuslajiksi: Muu. Merkitse kohtaan Euroa* haettavan avustuksen euromäärä. Ei täyttöä muihin kohtiin.
 • 4/4 Lisätiedot. Liitä hakemuksen vaaditut liitteet. Huomioithan, ettei liitteitä voi tallentaa luonnokseen. Liitä liitteet vasta, kun olet lähettämässä hakemusta.

1. Täytä Lisätiedot-sivulla näkyvästä linkistä yhteisöäsi koskeva koronaerityisavustuksen liite. Voit tutustua liitteen kysymyksiin ennakkoon. Liite avautuu omalle välilehdelleen ja sen täyttäminen on pakollista. Täytäthän liitteen kaikki kohdat huolellisesti. Huomaathan, että liitteen lähettämisen jälkeen et voi palata siihen muuttamaan tai täydentämään vastauksiasi. Lähetä liite. Saat vastauksistasi kopion antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Palaa Helsingin kaupungin sähköiseen asiointipalveluun viimeistelemään koronaerityisavustushakemus.

2. Liitä vahvistettu tilinpäätös vuosilta 2019, 2020 ja 2021. Mikäli vuoden 2021 tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu, hakija voi toimittaa vahvistamattoman tilinpäätöksen tai viimeisimmän tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2021.

3. Liitä pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio. Liite vaaditaan vain uusilta hakijoilta tai mikäli pankkiyhteystiedot ovat muuttuneet. Jos yhteisölle on aiemmin myönnetty avustusta ja se on maksettu tilille, jolle haettava avustus pyydetään maksettavaksi, ei pankin ilmoitusta tai tiliotetta tarvitse toimittaa.

Lue lopuksi avustusehdot. Luettuasi ja hyväksyttyäsi ne laita rasti kohtaan ”Vakuutamme, että…”

Muista lähettää hakemus.


Erityisavustus koronasta palautumiseen 2022-2023 -sivulle

Kulttuurin avustukset –pääsivulle